Έκτακτο: Αναβολή νομοσχεδίου και πρόταση νόμου για προαγωγές- πλήρωση κενών θέσεων

pexels-photo-411195

Η Ολομέλεια, στη σημερινή της συνεδρία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε να αναβάλει την ψήφιση των δύο πιο κάτω νομοθετημάτων που αφορούν άμεσα τους δημόσιους υπαλλήλους, μετά από εισήγηση του ΑΚΕΛ, με τον βουλευτή Στέφανο Στεφάνου να επικαλείται την ύπαρξη τροπολογιών αλλά και διάφορες ζυμώσεις που γίνονται και «διαφαίνεται να καταλήγουν κάπου». Πρόκειται για:

· Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Το νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις ώστε οι θέσεις προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα να εξαιρεθούν από την απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων από το έτος 2017 και μετά, ενώ η ισχύουσα απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής Οικονομικών μόνο ο ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ ενώ εναντίον τάσσονται ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία και Οικολόγοι.
· Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Πρόκειται για πρόταση νόμου του προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου η οποία προβλέπει απαγόρευση της πλήρωσης οποιασδήποτε κενής ή κενούμενης θέσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών που προηγείται είτε της διενέργειας βουλευτικών εκλογών είτε των εκλογών προς ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπέρ της πρότασης τάσσεται μέχρι στιγμής μόνο η ΕΔΕΚ ενώ κατά τάσσονται ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι.

Αναβλήθηκε επίσης, όπως έχει ήδη γράψει το Vouliwatch Cyprus, η συζήτηση και ψήφιση του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση αλλά και «Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2016». Πρόκειται για νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο βασικός νόμος και θεσπίζεται νέος ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τον Κανονισμό 1223/2009/ΕΚ για τα καλλυντικά προϊόντα.

Share on: