Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή | Συνοικισμοι, οργανωμένα ταξίδια και κατασκηνωτικος τουρισμός

red-school-blur-factory

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, αναφορικά με την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας προσέγγισης της Ένωσης Δήμων Κύπρου για τους κυβερνητικούς προσφυγικούς συνοικισμούς και καλύτερη αξιοποίηση των κυβερνητικών κονδυλίων στους συνοικισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την ίδια μέρα και ώρα με πρώτο θέμα τη νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, τον τροποποιητικό νόμο για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τον τροποποιητικό νόμο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών συμφερόντων των Καταναλωτών, για τον τροποποιητικό νόμο των εταιρειών καθώς επίσης και για την έλλειψη έργων υποδομής για την ανάπτυξη του κατασκηνωτικού τουρισμού.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, αρχικά για τον νόμο που αφορά τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αλλά και θέματα που αφορούν το Υφυπουργείο Τουρισμού. Όσον αφορά τους νόμους για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα συζητηθεί η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για καλύτερη λειτουργία. Η συνεδρία επίσης περιλαμβάνει την αποδέσμευση των κονδυλίων που αφορούν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, το Υπουργείο οικονομικών και τον Κυπριακό οργανισμό αθλητισμού. Τέλος, θα γίνει λόγος για τις εξαιρέσεις των τωρινών απαγορεύσεων για πλήρωση κενών θέσεων τόσο στο γραφείο του επιτρόπου διοικήσεως και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και στη λιμενική αρχή.

Στις 11:00 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα το νόμο για τη σύσταση μιας υπηρεσίας επιθεωρήσεων στο υπουργείο εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί ο τροποποιητικός νόμος για τις συντάξεις αλλά και το άρθρο 3 του τροποποιητικού νόμου για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δημόσιων, κρατικών και των τοπικών αυτοδιοικητικών υπαλλήλων. Τέλος, στις 12.00 το μεσημέρι η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισής του θα ενημερωθεί σε σχέση με την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2016-2017.

Λίγο αργότερα στις 11.30 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει με πρώτο θέμα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν ως προς τις καταγγελίες για την κατασκευή και εμπόριο του χαλλουμιού και την αναγκαία διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του προϊόντος. Επίσης η αρμόδια Επιτροπή θα λάβει ενημέρωση για το σχέδιο στήριξης του κλάδου της κτηνοτροφίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θα συζητήσει το νόμο που αφορά την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, στις 8.00 π.μ., με πρώτο θέμα τον Νόμο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και του Οργανισμού Νεολαίας αφού το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος. Ακόμη η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τη συζήτηση που αφορά τη νομοθεσία για τα ιδιωτικά φροντιστήρια και την παρακολούθηση της Α΄ Τακτικής Πανηγυρικής Συνόδου της H΄ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, στις 9:00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με θέματα που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις ως προς τις διαδικασίες προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων, την προστασία από παρενόχληση και ενοχλητική παρακολούθηση, τους τροποποιητικούς κανονισμούς των εταιρειών που αφορούν τα τέλη και τα δικαιώματά τους αλλά και τον τροποποιητικό νόμο για το κρατικό αρχείο. Θα ακολουθήσει η συζήτηση του νόμου για τη σύσταση και λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας, τον τροποποιητικό νόμο για την αστυνομία, για τους τροποποιητικούς κανονισμούς (γενικούς, πειθαρχικούς και προαγωγών) του ιδίου σώματος καθώς επίσης και ο νόμος για τη ρύθμιση ορισμένων ανακριτικών Εξουσιών για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, για τη νομοθεσία που αφορά την εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα, και τη διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας.
Για να εξετάσει την λειτουργία των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενημερωθεί ειδικότερα για τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, από τις 3.30 μ.μ. μέχρι τις 5.30 μ.μ., στα πλαίσια της 1ης Συνόδου της Μεσογειακής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, της οποίας η Κύπρος προεδρεύει με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Τέλος, την εβδομάδα αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 στις 8:30 το πρωί θα συνεδριάσει με θέμα τη Δημοσιονομική Έκθεση για το περσινό έτος (2016).

Share on: