Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

StockSnap_70GQNT6XZM

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με θέμα τη νομοθεσία που αφορά στη Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Συντάγματος Νόμος του 2018, την Επιβολή Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την Επιβολή Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση. Ακόμη η εν λόγω Eπιτροπή θα ασχοληθεί με τον τροποποιητικό νόμο περί Ποινικής Δικονομίας και των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση. Επίσης στην ατζέντα συμπεριλαμβάνεται η τροποποιητική νομοθεσία και οι κανονισμοί για την Αστυνομία και ο Νόμος περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Τέλος, θα ληφθούν τελικές αποφάσεις επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών και θα συζητηθεί το θέμα της έλλειψης φρούρησης και απουσίας συστήματος ασφάλειας στα Δικαστήρια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, στις 8.15 π.μ., αναφορικά με το Νόμο για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, ενώ θα γίνει ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση. Θα συζητηθεί η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία και οι τελικές προτάσεις νόμου για τα δημόσια Πανεπιστήμια. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επιτροπής με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, στα πλαίσια της διαμόρφωσης νέας πολιτικής για την ειδική εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Tην Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στις 9.00 π.μ. θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών με θέμα την Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2016 αναφορικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 2016 (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας).

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που έχει οριστεί για την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στις 10.30 το πρωί, περιλαμβάνει το Νόμο περί Ηλεκτρονικής Υγείας και τα προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. Προβλέπεται επίσης να συζητηθεί το θέμα της αποδέσμευσης κονδυλίου για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Share on: