Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

pencil-1486278_1920 (1)

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον Τροποποιητικό Νόμο για τη Διενέργεια Εράνων και τα Παιδιά αγνώστου πατρός και πολιτική ταυτότητα.

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με πρώτο θέμα την Αποτελεσματική εφαρμογή των Άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες. Ακολουθεί ο Τροποποιητικός Νόμος του 2018 περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Επίσης η ατζέντα συμπεριλαμβάνει τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού CSIRT του 2018 Νόμο του 2018.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2018. Επίσης θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για εισαγωγή υγραερίου στην αυτοκίνηση και τις προοπτικές χρήσης ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές. Τέλος, θα συζητηθεί η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει στις 11.30 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ο Νόμος που αφορά στη συμφωνία για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Ο Νόμος που αφορά τη Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Νόμος του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών. Ο Νόμος περί της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία.

Ο Νόμος περί της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου.

Την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018, στις 11.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει το θέμα της πολιτικής δικονομίας, δηλαδή να μη θεωρείται μέρος της περιουσίας του εξ΄ αποφάσεως οφειλέτη οποιοδήποτε ποσό το οποίο αυτός λαμβάνει ως δημόσιο βοήθημα ή ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή ως σύνταξη και τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. Ακόμη, θα γίνει λήψη τελικών αποφάσεων επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, στις 8.15 π.μ., με πρώτο θέμα το Νόμο που αφορά τα ιδιωτικά φροντιστήρια και ακολούθως τις αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ, των οργανωμένων γονιών και των μαθητών στην εισαγωγή των εξετάσεων των τετραμήνων στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τα μέτρα που ενδεχόμενα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να επιλύσει τη διαφορά που προέκυψε στο ζήτημα ανάμεσα στο υπουργείο και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους του. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης ο Νόμος περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και η προσπάθεια υποβάθμισης της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, στις 8.30 το πρωί θα συναντηθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για να συζητήσει τον νόμο της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και Δίωξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων. Επίσης θα συζητηθεί ο Νόμος της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών.

Την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, στις 11.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο και την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που έχει καθοριστεί ως η 5η Ιουνίου εκάστου έτους. Στη συνεδρία θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και θα απευθύνει προσφώνηση.

Share on: