Εισαγωγή για τη Βουλή

maxresdefault

Η νομοθετική εξουσία
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ασκεί τη νομοθετική εξουσία, μια εκ των τριών πολιτειακών εξουσιών που προβλέπει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιουλίου 1960 ενώ στις 7 Αυγούστου 1960 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συνελεύσεων, που επίσης προβλέπονται από το Σύνταγμα. Οι εκλογές διεξήχθησαν με πλειοψηφικό σύστημα και με βάση την αποικιακή νομοθεσία.Ο αριθμός των βουλευτών, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οριζόταν αρχικά στους 50, από τους οποίους οι 35 (70%) εκλέγονταν από την ελληνική κοινότητα και οι 15 (30%) από την τουρκική κοινότητα.Το Δεκέμβριο του 1963, μετά τις διακοινοτικές ταραχές που σημειώθηκαν, οι 15 Τουρκοκύπριοι βουλευτές αποχώρησαν και έκτοτε οι έδρες τους παραμένουν κενές. Η Βουλή συνέχισε να λειτουργεί, με βάση τις ισχύουσες συνταγματικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν κατά καιρούς από το Ανώτατο Δικαστήριο. Το Μάρτιο του 1965, με νόμο που θέσπισε η Βουλή, οι νομοθετικές αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης μεταβιβάστηκαν στη Βουλή, οι αρμοδιότητές της επί εκπαιδευτικών, μορφωτικών και διδακτικών θεμάτων στο συνιστώμενο με βάση τον ίδιο νόμο Υπουργείο Παιδείας και οι υπόλοιπες διοικητικές της αρμοδιότητες στα άλλα συναφή υπουργεία. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αύξηση του αριθμού των βουλευτών σε 80, μετά από απόφαση της Βουλής στις 20 Ιουνίου 1985. Από τους 80 οι 56 εκλέγονται από την ελληνική κοινότητα και οι 24 (που παραμένουν κενές θέσεις) από την τουρκική κοινότητα, για να διατηρείται η προβλεπόμενη από το σύνταγμα αναλογία του 70% προς 30%. Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατ΄ επίκληση του δικαίου της ανάγκης λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της Βουλής.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διακρίνονται σε:
– Μόνιμες, οι πλείστες από τις οποίες αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία.
– Προσωρινές.
– Αd hoc επιτροπές (συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό), και
– Ειδικές επιτροπές. Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Επιτροπή Επιλογής
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων – Εγκλωβισμένων – Αγνοουμένων – Παθόντων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Ad hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής
Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν ‘Εσχες
Ad hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής

Θρησκευτικές ομάδες
Oι θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών από το 1970 οπόταν η Βουλή ψήφισε τον περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) νόμος εκπροσωπούνται στη Βουλή με έναν αντιπρόσωπο, που εκλέγεται από τους εκλογείς της οικείας ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του εκλογικού νόμου. Έκτοτε, οι τρεις αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εκλέγονται, όπως και τα μέλη της Βουλής, κάθε πενταετία, μετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Σώματος και εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την ομάδα τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Απολαύουν επίσης των ίδιων δικαιωμάτων (ανεύθυνο, ασυλία, ατέλεια, αποζημίωση ) με τα υπόλοιπα μέλη της Βουλής.

Share on: