Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, προϋπολογισμοί, μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και χρήσεις βιομηχανικών περιοχών

pexels-photo-48640

Μόλις 12 θέματα έχει στην ατζέντα της η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία όπως κάθε βδομάδα έτσι και σήμερα θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Vouliwatch Cyprus στο Youtube.

Από την ατζέντα ξεχωρίζουν, λόγω και της συζήτησης που προηγήθηκε σε προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλείας, το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Για τα πιο πάνω έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Ολομέλεια του σώματος έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 22 Νοεμβρίου 2016. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους για δεύτερη φορά από την Ολομέλεια στις 20 Ιανουαρίου 2017, η επιτροπή επανεξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 25η Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2017. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση την οποία σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού λειτουργού από τα καθήκοντά του χωρίς άδεια ή λόγω ηθελημένης άρνησης ή παράλειψής του να εκτελέσει τα καθήκοντά του ο λειτουργός αυτός θα υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη και όχι σε απόλυση. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η υπό αναφορά προτεινόμενη ρύθμιση όσο και οι υπόλοιπες στοχεύουν στο να επιτευχθεί εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της Ολομέλειας κατατέθηκε τροπολογία από το μέλος της επιτροπής Παύλο Μυλωνά εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, ώστε να μην απαλειφθεί η υφιστάμενη στο άρθρο 50 του υπό συζήτηση νόμου διάταξη, με βάση την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός που απουσιάζει από τα καθήκοντά του ή που ηθελημένα αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τα καθήκοντά του να υπόκειται σε απόλυση από την υπηρεσία. Τοποθετούμενη επί του πιο πάνω ζητήματος, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το μέτρο της απόλυσης αποτελεί πράξη της διοίκησης η οποία ελέγχεται από τα δικαστήρια. Σύμφωνα με την ίδια, με το νομοσχέδιο προτείνεται η πειθαρχική διαδικασία, επειδή το μέτρο της απόλυσης θεωρείται πολύ δραστικό. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, με τη θεσμοθέτηση της πειθαρχικής διαδικασίας θα παρέχεται στον εκπαιδευτικό λειτουργό το δικαίωμα ακροάσεως. Ενώ με την απευθείας απόλυσή του, χωρίς την προηγούμενη ακρόαση δηλαδή του εκπαιδευτικού λειτουργού, στην περίπτωση που αυτός προσφύγει στη δικαιοσύνη, ενδεχομένως το δικαστήριο να δικαιώσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό λόγω της παραβίασης του δικαιώματος ακροάσεως και δίκαιης δίκης. Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε συναφώς ότι σε περιπτώσεις νόμων όπου περιλήφθηκαν μέτρα χωρίς να ακολουθηθεί η πειθαρχική διαδικασία οι διατάξεις τους κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε στην επιτροπή ότι η τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Η εκπρόσωπος της ΕΕΥ κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σχετική αναλυτική κατάσταση των υποθέσεων για τις οποίες διεξήγαγε η ΕΕΥ πειθαρχική διαδικασία τα τελευταία χρόνια έπειτα από παραπομπή τέτοιων υποθέσεων από την αρμόδια αρχή σχετικά με το πειθαρχικό αδίκημα της απουσίας χωρίς άδεια, καθώς και τις ποινές που η ΕΕΥ επέβαλε στις υποθέσεις αυτές. Η ίδια δήλωσε ότι μετά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον των εκπαιδευτικών λειτουργών συνήθως επιβάλλεται η ποινή της απόλυσης.
Εκπρόσωποι των οργανώσεων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι πρέπει να ακολουθείται η πειθαρχική διαδικασία, γιατί το μέτρο της άμεσης απόλυσης παραβιάζει τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Άλλα θέματα
Σήμερα θα τεθούν προς ψηφοφορία και τα ακόλουθα:
Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Πρόκειται για πρόταση νόμου από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Αλληλεγγύη που εξετάστηκε από την επιτροπή Ενέργειας. Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε η ΡΑΕΚ να δύναται, μέχρι την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού μετά από έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Επιπρόσθετα, στην ίδια πρόταση προβλέπεται ότι η εν λόγω μεταβατική ρύθμιση παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Σκοπός του νομοσχεδίου το οποίο εξετάστηκε από την επιτροπή Μεταφορών είναι η κατάργηση των άρθρων 22 και 23 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, στα οποία προβλέπεται η ίδρυση και η λειτουργία του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και η ίδρυση και η λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες για κατάργηση διατάξεις είναι αναχρονιστικές και οι θεσμοί των υπό εξέταση συμβουλευτικών σωμάτων είναι ανενεργοί, αφού, από το 2008, μετά τη λήξη της θητείας του τότε Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και των Επαρχιακών Συμβουλευτικών Επιτροπών Αρχαιοτήτων, δεν έχουν διοριστεί νέα μέλη στα εν λόγω σώματα.
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Σκοπός της πρότασης νόμου των κ. Άννας Θεολόγου βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, Άγγελου Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στις κατηγορίες των εταιρειών που υποχρεούνται σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία. Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, όπως εξέφρασαν τις θέσεις τους κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής Ενέργειας, η κατάθεσή της στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη νομοθετικών κενών και στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της τελευταίας τροποποίησης που επήλθε στη βασική νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες.
Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί. Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών, ώστε να διευρυνθούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, διευρύνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των βιομηχανικών περιοχών με την εισαγωγή προνοιών που επιτρέπουν την εκμίσθωση κυβερνητικής βιομηχανικής περιοχής για αποθηκευτικούς σκοπούς, για σκοπούς διεξαγωγής ηλεκτρονικού εμπορίου ή και για τη λειτουργία κέντρων καινοτομίας.
Οι περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κανονισμοί του 2017. Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής Ενέργειας, η οποία και τους εξέτασε, σκοπός του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) για την προώθηση μιας αποτελεσματικής, γρήγορης και δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Προϋπολογισμοί
Τέλος στη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας θα τεθούν προς ψηφοφορία και τρία νομοσχέδια προϋπολογισμών οργανισμών δημοσίου δικαίου για το τρέχον έτος. Πρόκειται για τους Προϋπολογισμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Share on: