Επί τάπητος κάπνισμα, εισαγωγικές εξετάσεις και λειτουργία σχολείων Μέσης

bus-school-school-bus-yellow-159658

Συνολικά 18 θέματα έχει στην ατζέντα της η σημερινή Ολομέλεια, η συνεδρία της οποίας αρχίζει στις 11 το πρωί και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από το κανάλι του Vouliwatch Cyprus στο Youtube. Προς αναβολή ωστόσο αναμένεται να οδηγηθεί η ψηφοφορία για δύο νομοσχέδια, καθώς όπως πληροφορείται το Vouliwatch Cyprus λήφθηκε υπόψιν η επιστολή – παρέμβαση της επιτρόπου Διοικήσεως, της οποίας οι θέσεις δεν ζητήθηκαν, για επανεξέτασή τους από την Επιτροπή Νομικών. Η κ. Ελίζα Σαββίδου αναφέρθηκε σε ελλείψεις και ασάφειες. Πρόκειται για τον περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016 και τον περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016, νομοσχέδια με τα οποία αυξάνονται οι ποινές για τα εγκλήματα μίσους.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, τη συζήτηση των νομοθετών στην Ολομέλεια, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ώρες, αναμένεται να μονοπωλήσει το πακέτο για τον έλεγχο του Καπνίσματος (νομοσχέδιο, κανονισμοί και πρόταση νόμου) αλλά και το πακέτο για τις εισαγωγικές εξετάσεις και τη λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης (νομοσχέδιο και κανονισμοί). Και για τα δύο θέματα αναμένεται να κατατεθούν αρκετές τροπολογίες. Σημειώνεται ότι για το δεύτερο θέμα πλειοψηφία συγκεντρώνει τροπολογία σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο θα ξεκινήσει από τη σχολική χρονιά 2018-2019 στις τάξεις Α’ και Β’ λυκείου και την επόμενη στη Γ` λυκείου.

Προϋπολογισμοί- κανονισμοί
Σήμερα για ψηφοφορία θα τεθούν επίσης ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016. Πρόκειται για εναρμονιστικό νομοσχέδιο, η εκπρόθεσμη ψήφιση του οποίου έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκδοση αιτιολογημένης γνώμης. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 9/12/2016 και εξετάστηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Ελέγχου στις 2 Φεβρουαρίου. Επίσης οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, και τον προϋπολογισμός του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για το 2017. Τέλος προς έγκριση θα τεθούν ο περί Θανατικών Ανακριτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και δύο κυρωτικά νομοσχέδια: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ειδικά των Οργανωμένων Μορφών του» και «Ο περί της Σύμβασης της Χάγης περί του Νόμου που Εφαρμόζεται σε Εμπιστεύματα και περί της Αναγνώρισης Αυτών (Κυρωτικός) Νόμος του 2013».

Share on: