Επισκέψεις σε κυβερνητικούς οικισμούς, προβλήματα βιομηχανίας, κενά στην φιλοξενία ενηλίκων και προώθηση αγροτικών προϊόντων

pexels-photo-95425

Τρεις επιτροπές θα συνεδριάσουν σήμερα στη Βουλή ενώ η Επιτροπή Προσφύγων- Εγκλωβισμένων- Αγνοουμένων και Παθόντων θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε  κυβερνητικούς οικισμούς στη Λάρνακα (Αγίου Ιωάννη, Αγίων Αναργύρων Α και Κοκκίνων) και ακολούθως θα συνεδριάσει στο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με αρμόδιους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και τμημάτων του.

Κέντρα φιλοξενίας ενηλίκων
Η επιτροπή Εργασίας θα ολοκληρώσει σήμερα τη συζήτηση και θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου που αφορά στη Διευκόλυνση της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας αλλά και επί της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Παράλληλα θα ενημερωθεί για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με το ΕΕΕ. Αυτεπάγγελτα στις 12:45 μ.μ. θα συνεχίσει την εξέταση του θέματος για την ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία των ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σήμερα στην ανάγκη δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας ενήλικων ατόμων με αναπηρίες ή άλλα ψυχιατρικά προβλήματα και στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης νομοθετικών κενών, όπως αυτά εντοπίζονται μέσα από τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά την πρακτική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Προβλήματα βιομηχανίας
Η επιτροπή Ενέργειας θα συνεχίσει σήμερα στις 9:40 το πρωί τη συζήτηση για τη βιομηχανία στην Κύπρο, τα προβλήματα και προοπτικές της, δίνοντας έμφαση σε  θέματα που αφορούν τις διαδικασίες αλλαγής χρήσεων εντός των βιομηχανικών περιοχών. Σήμερα η Επιτροπή θα αρχίσει και τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου που τροποποιεί το νόμο για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού έτσι ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να δύναται, μέχρι την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, μετά από έγκριση του Υπουργού Ενέργειας. Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθότι οι τροποποιητικοί Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού αναμένεται να αρχίσουν να ισχύουν μετά το 2020 και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά την ενδιάμεση περίοδο που μεσολαβεί να υπάρξει μια μεταβατική λύση που θα επιτρέπει τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αγροτικά και άλλα προϊόντα
Στις 11:45 το πρωί η επιτροπή Γεωργίας θα εξετάσει, μετά από εισήγηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κ. Χατζηγιάννη, θέμα με τίτλο τη «δημιουργία Λαϊκών Αγορών σε Δήμους και σε μεγάλα αγροτικά κέντρα για τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων». Ακολούθως θα συνεχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου βουλευτών από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ. ΕΔΕΚ, Οικολόγους και Αλληλεγγύη περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμου του 2014. Η πρόταση νόμου στόχο έχει τη νομοθετική ρύθμιση της απονομής εμπορικού σήματος διάκρισης της προέλευσης κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων, τον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή του εν λόγω σήματος, καθώς και την παροχή της δυνατότητας στην Αρμόδια Αρχή για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

 

Share on: