Η ομάδα

int_ph2

Το vouliwatch Cyprus είναι αποτέλεσμα της πολύμηνης συνεργασίας μιας ομάδας ανθρώπων από διάφορους οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου με ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των πολιτών και ειδικά της νεολαίας στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και σύνδεσή τους με τη λειτουργία των κοινοβουλίων. Όλη η ομάδα πιστεύει στη βελτίωση της ποιότητας του νομοθετικού έργου μέσα από την ενισχυμένη συμμετοχή των πολιτών.
Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας με ένα δίκτυο υποστηρικτών που μας βοηθά να διορθώσουμε λάθη και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της πλατφόρμας. Η προσπάθειά μας βρίσκεται στην αρχή και θα χτίζεται μέρα με τη μέρα, μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και την ανταπόκριση των βουλευτικών γραφείων. Το vouliwatch Cyprus διευκολύνει και επιταχύνει την επαφή πολίτη και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είναι σύμμαχος της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού και όχι μεμονωμένων προσώπων, κομμάτων ή ειδικών συμφερόντων και προωθεί τη δημοκρατία επόμενης γενιάς.

MakeWaves
H MakeWaves (MW) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε πρόσφατα τη δραστηριότητά του με την αποστολή να ενημερώσει τη Κυπριακή κοινωνία σχετικά με τους δημοκρατικούς θεσμούς και το ρόλο και τις υποχρεώσεις των εκπροσώπων των εκλεγμένων πολιτών, καθώς και  την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον η MW στοχεύει:

  • στην προώθηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση μέσω της δημοσίευσης, χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριών που παρέχονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες,
  • να συμμετάσχει ενεργά σε έργα, δράσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την ενθάρρυνση των πολιτών στη συμμετοχή τους στα πολιτικά δρώμενα,
  • στην προώθηση του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών,
  • να ενθαρρύνει την  κοινωνική επιχειρηματικότητα  μεταξύ των νέων,
  • να διερευνήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, όπου είναι απαραίτητο,  ανάγκες ειδικών ομάδων στόχων όπως οι νέοι, οι άνεργοι, τα άτομα τρίτης ηλικίας, κλπ.,
  • να ενισχύσει τις αντιλήψεις  των πολιτών για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης,
  • στην ενθάρρυνση της καινοτομίας προς όφελος των πολιτών και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα,
  • στη προώθηση της γνώσης σε σχέση με συγκεκριμένες πολιτικές και την ενίσχυση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και  εκπαίδευσης,
  • να έχει μια θετική παρέμβαση σχετικά με την ενημέρωση και την αύξηση της ευαισθησίας των οργανισμών και των πολιτών όσον αφορά την ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

Συµβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)
Το Συµβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη µοναδική πλατφόρµα εκπροσώπησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας µε την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν. Στο Συµβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συµµετέχουν σήµερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κοµµάτων, φοιτητικών παρατάξεων, µαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγροτικών οργανώσεων, τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών µειονοτήτων και αρκετές άλλες οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες προωθούν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που απασχολούν τη νεολαία. Ο σκοπός του ΣυΝΚ, είναι να προάγει το διάλογο και την συνεργασία µεταξύ των Οργανώσεων µελών του, και παράλληλα να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρµογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι νέοι. Παράλληλα, µέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραµµάτων, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισµένης στην κατανόηση, στον αµοιβαίο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Το ΣυΝΚ, από την ίδρυση του, είναι ενεργό µέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας, και συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας µε τα άλλα Εθνικά Συµβούλια Νεολαίας των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες, οι Οργανώσεις µέλη του ΣυΝΚ, εκλέγουν κάθε δύο χρόνια την 9µελές Γραµµατεία, η οποία αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας τις αποφάσεις της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, να αναπτύξει πρωτοβουλίες και προγράµµατα και παράλληλα να προωθήσει τις θέσεις και το σκοπό του Συµβουλίου.

Crowdpolicy
H Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών και πληροφοριακών συστημάτων για την αξιοποίηση του πλήθους (crowd) στη διαμόρφωση διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ολοένα και αυξανόμενη η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των χρηστών του διαδικτύου στη διαμόρφωση προϊόντων, ιδεών και τεχνικών. Το όνομά μας (Crowdpolicy), κατά κυριολεξία, δηλώνει ότι βοηθάμε στη διαμόρφωση πολιτικής, με την ευρεία έννοια, με τη συμμετοχή του πλήθους. Η εταιρία αναπτύσσει υπηρεσίες και λύσεις που αξιοποιούν τη συμμετοχή. Για παράδειγμα, η σήμανση κακοτεχνιών στους δρόμους, ο προσδιορισμός παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, η υπόδειξη της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ελαττώματα σε ένα κούφωμα αλουμινίου, η παρακολούθηση υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, η εξυπηρέτηση των πελατών μιας τράπεζας είναι μερικά από τα προβλήματα που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε. Τα αντιμετωπίζουμε δημιουργώντας τη μέθοδο, την πλατφόρμα για τη συμμετοχή των χρηστών, που είναι οι τελικοί κριτές των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται. Τα προϊόντα της Crowdpolicy απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Απευθύνονται σε κάθε οργανισμό που θέλει με βιώσιμο τρόπο να συνεργάζεται με πελάτες, εργαζόμενους, δίκτυο πωλήσεων και προμηθευτές.

Vouliwatch Gr
Το vouliwatch είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους Έλληνες πολίτες με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη νομοθετική και πολιτική διαδικασία.
Με απλό και κατανοητό τρόπο καταγράφονται πληροφορίες που βοηθούν κάθε χρήστη της ιστοσελίδας να κατανοήσει τις διαδικασίες λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.
Το vouliwatch είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζεται οικονομικά, διαχειριστικά και τεχνολογικά από τα μέλη της ιδρυτικής του ομάδας. Έχει ως στόχο να αναπτυχθεί μέσω crowdfunding και συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης που προωθούν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη λογοδοσία και την πολιτική συμμετοχή. Η δημιουργία ενός δικτύου υποστηρικτών και φίλων είναι επίσης βασική επιδίωξη των ιδρυτών της πλατφόρμας.
Το vouliwatch υποστηρίζει τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και κινήσεων που προωθούν την κοινοβουλευτική διαφάνεια, την πολιτική λογοδοσία, την καλή νομοθέτηση, την ανοιχτή διακυβέρνηση και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Cafe Babel
H Babel International (CB) είναι η ένωση που δημοσιεύει και διαχειρίζεται το κορυφαίο ενημερωτικό ευρωπαϊκό περιοδικό πολιτών το οποίο  μεταφράζεται σε 6 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και πολωνικά) Cafebabel. Στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Η Cafebabel είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και έχει γίνει σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία των πολιτών, μέσω της  της συμμετοχικής προσέγγισης της προς τους θεσμούς της Ευρώπης. Με στόχο να ανοίξει  διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, η Cafebabel δίνει φωνή στους πολίτες, εκπαιδεύει και ενημερώνει για τα μεγάλα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οργανώνει συναντήσεις για τη νεολαία και τις συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη.Cafebabel μετράει πάνω από 230.000 επισκέπτες τον μήνα (89% των νέων) και βασίζεται σε ένα μοναδικό δίκτυο των 20 γραφείων σε 17 χώρες, 9.000 εγγεγραμμένοι στην κοινότητα της, 1500 εθελοντές συνεργάτες (συγγραφείς και μεταφραστές) και μια ομάδα επαγγελματιών διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων με έδρα στο Παρίσι.

Share on: