Κοσμοσυρροή στην επιτροπή Μεταφορών για τα εναλλακτικά καύσιμα

pexels-photo

Με τη συνέχιση της εξέτασης των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικών) Κανονισμών θα αρχίσει τη σημερινή της συνεδρία στις 8:30 π.μ. η επιτροπή Μεταφορών, η μόνη επιτροπή που έμεινε να συνεδριάζει Παρασκευή, ημέρα σύγκλισης της Ολομέλειας του Σώματος.

Ακολούθως η επιτροπή θα εξετάσει το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με το οποίο η Εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Για το θέμα κλήθηκαν να παραστούν δεκάδες εμπλεκόμενοι φορείς και εκπρόσωποι Υπουργείων. Σύμφωνα με την ατζέντα προσκεκλημένοι είναι: εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Ενέργειας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Frederick, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, του University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus), της ΡΑΕΚ, της ΑΗΚ, του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Παραγωγών Βιομάζας / Βιοαερίου, του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ), του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και της εταιρείας Vouros Group.

Share on: