Οδηγίες για τους βουλευτές

int_ph2

Οδηγίες για τους βουλευτές

Η ψηφιακή μας πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και για τα βουλευτικά γραφεία.

Μέσω της πλατφόρμας οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν:

  • Να λαμβάνουν ερωτήσεις από τους πολίτες, σχόλια και παρατηρήσεις για ζητήματα εθνικά ή ειδικότερα που αφορούν στην εκλογική τους περιφέρεια.
  • Να λαμβάνουν προτάσεις πολιτικής, νομοθετικές προτάσεις ή πληροφορίες για να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο.
  • Να αναδεικνύουν την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα και να επικοινωνούν το έργο τους μέσα από την διάδρασή τους με τους πολίτες.
  • Να αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ψηφιακή παρουσία του συνόλου των συναδέλφων τους και των προτεραιοτήτων των πολιτών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα.
  • Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και πολιτικά εργαστήρια που θα προκύπτουν απο τις συζητήσεις και τα θέματα που θα προβάλουν οι πολίτες.

Ειδικότερα για τις ερωτήσεις που θα υποβάλλονται από τους πολίτες.

  • Το Βουλευτικό γραφείο ενημερώνεται αυτόματα από το vouliwatch Cyprus μέσω email.  Χρησιμοποιείται το email επικοινωνίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτικό γραφείο όμως μπορεί να επιβεβαιώσει συγκεκριμένη διεύθυνση email, στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις.
  • Αν για κάποιο λόγο τα βουλευτικά γραφεία δεν λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις για τα μηνύματα που υποβάλλονται, αυτά ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί στο φάκελο των spam. Σε κάθε περίπτωση ενημερώστε την ομάδα του vouliwatch Cyprus στα press@vouliwatch.org.cyinfo@vouliwatch.org.cy
  • Μπορεί να δηλωθεί email επικοινωνίας ειδικά για την επικοινωνία με το vouliwatch Cyprus. Για αυτό τον λόγο δεχόμαστε αίτημα αλλαγής email επικοινωνίας στα press@vouliwatch.org.cyinfo@vouliwatch.org.cy

Πώς δημοσιεύονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις; 

  • Αφού ελέγξει ότι οι ερωταπαντήσεις είναι συμβατές με τον κώδικα δεοντολογίας της ιστοσελίδας, η ομάδα του vouliwatch Cyprus αναλαμβάνει να δημοσιεύει τις απαντήσεις στην πλατφόρμα. Τα βουλευτικά γραφεία τις αποστέλλουν στο press@vouliwatch.org.cyinfo@vouliwatch.org.cy
  • Κάθε βουλευτής έχει τη δυνατότητα να απαντά απευθείας αφού ενεργοποιήσει το λογαριασμό του, στέλνοντας σχετικό αίτημα στο press@vouliwatch.org.cyinfo@vouliwatch.org.cy.

Η ομάδα του vouliwatch Cyprus παραμένει στη διάθεση κάθε βουλευτικού γραφείου για διευκρινίσεις. Παράλληλα, μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε πιο λεπτομερείς οδηγίες χρήσης εδώ.

Share on: