Ολομέλεια 8 Ιουλίου 2018

StockSnap_WX191DV28C

Η επόμενη συνεδρία της ολομέλειας που αναβάλλεται για την Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018, στις 4.00 μ.μ., εστιάζει στο σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας. Επίσης η νομοθετική εργασία του σώματος συμπεριλαμβάνει τον τροποποιητικό νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων, περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων, περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων και Τιτλοποιήσεων.

Share on: