Προστασία πληροφοριοδοτών, διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για διορισμών εκπαιδευτικών και ΓΕΡΗΕΤ

hiding-1209131_1920

Η συνάντηση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος με τον Υπουργό Γεωργίας παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, η οποία είχε αναβληθεί πριν από δυο βδομάδες θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα το μεσημέρι. Ακολούθως η Επιτροπή θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του Νίκου Κουγιάλη και της Ιωάννας Παναγιώτου στο εστιατόριο «Πυξίδα». Όσον αφορά στη θεματολογία των σημερινών συνεδριάσεων των υπολοίπων Επιτροπών, οι οποίες συνεδριάζουν κάθε Τετάρτη, ξεχωρίσαμε αυτήν της Επιτροπή Θεσμών αλλά και την συζήτηση της πρότασης νόμου της Ειρήνης Χαραλαμπίδου για προστασία των πολιτών που κατέχουν πληροφορίες για διαφθορά στην Επιτροπή Νομικών. Στην Επιτροπή Παιδείας την ίδια ώρα αρχίζει η συζήτηση για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για το νέο σύστημα διορισμών με την εισαγωγή γραπτών εξετάσεων, θέμα που ενδιαφέρει πολλούς, ειδικά όσους είναι ήδη στους καταλόγους και περιμένουν σειρά να διοριστούν.

Επάρκεια ΕΠΑ και ΓΕΡΗΕΤ
Η επιτροπή Θεσμών θα ασχοληθεί και σήμερα με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού εξετάζοντας στη συνεδρία της η οποία αρχίζει στις 11 το πρωί το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις καταστάσεις ολιγοπωλίων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο. Ακολούθως παρουσία του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα εξεταστεί η λειτουργία του θεσμού του ΓΕΡΗΕΤ.

Προστασία πληροφοριοδοτών
Την πρόταση νόμου που κατέθεσε η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου τον περασμένο Σεπτέμβριο και τιτλοφορείται «Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμος του 2016» θα εξετάσει σήμερα στις 9 το πρωί η επιτροπή Νομικών. Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που προνοεί για την προστασία πολιτών, οι οποίοι κατέχουν πληροφορίες κακών πρακτικών ή φαινομένων διαφθοράς στο χώρο εργασίας τους και αποφεύγουν να δώσουν τις πληροφορίες αυτές σε θεσμικά όργανα, φοβούμενοι δυσμενείς συνέπειες για τους ιδίους. Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας των προσώπων αυτών ενδέχεται κατά τη βουλευτή να ενθαρρύνει τους πολίτες να αντιδράσουν σε φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούν ή υποψιάζονται στους χώρους εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει η πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, θα συμβάλει στην προαγωγή της διαφάνειας και θα δημιουργηθεί μια υποδομή που θα προωθεί μια εργασιακή κουλτούρα η οποία σκοπό θα έχει την αποτροπή τέτοιων φαινομένων, αναφέρει στην αιτιολόγησή της η κ. Χαραλαμπίδου.
Ακολούθως η επιτροπή θα εξετάσει τρεις προτάσεις νόμου που κατέθεσαν βουλευτές του ΔΗΣΥ έτσι ώστε να τροποποιηθούν τρεις νομοθεσίες (περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως, περί Βίας στην Οικογένεια και περί Ποινικού Κώδικα) οι οποίες αναφέρονται μέχρι και σήμερα σε «γυναίκα ηλίθια ή μειωμένου νοητικού» ή σε «άτομο ηλίθιο ή μειωμένου νοητικού», έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι πιο δόκιμοι όροι «γυναίκα με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία» και «άτομο με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία», αντίστοιχα.
Καταληκτικά η επιτροπή θ συνεχίσει την κατ’ άρθρον εξέταση των νομοσχεδίων για το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα και στο Κρατικό Αρχείο.

Νέο σύστημα διορισμών
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017» θα εξετάσει σήμερα στις 9 το πρωί η επιτροπή Παιδείας. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου και των κανονισμών με τον Τροποποιητικό Νόμο 127(I) του 2015 εισήχθηκε το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, το οποίο στοχεύει στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με την επιλογή των πιο κατάλληλων εκπαιδευτικών, με τρόπο που να μην αδικούνται οι παλαιότεροι, αλλά να έχουν ευκαιρίες και οι νεότεροι που είναι προσοντούχοι υποψήφιοι για ένταξη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Με τον πιο πάνω Νόμο εισήχθηκε η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων με σκοπό την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία και η επικαιροποίηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της γνώσης τους στο γνωστικό αντικείμενο που προορίζεται να διδάξουν. Ως εκ των πιο πάνω προέκυψε η ανάγκη έκδοσης των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμών του 2017, ώστε να ρυθμιστεί η διαδικασία διεξαγωγής των Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη των υποψηφίων σε Πίνακες Διορισίμων, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 2017.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της αναγκαίας τροποποίησης του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου για το Νέο Σύστημα Διορισμού στην Εκπαίδευση, προέβη σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τις εμπλεκόμενες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Κατά την νομοτεχνική επεξεργασία του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2016», διαφάνηκε ότι επιβάλλεται και η τροποποίηση των άρθρων 28ΒΒ και 28ΒΓ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2017, ώστε οι πρόνοιες των Νόμων και οι Κανονισμοί να συνάδουν ως προς τα χρονοδιαγράμματα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, τα χρονοδιαγράμματα σύνταξης πινάκων διορισίμων και την περίπτωση κατά την οποία οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι και 6 οπότε η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει τη μη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων.
Πριν από το πιο πάνω θέμα η Επιτροπή θα εξετάσει δύο σχέδια Κανονισμών που αφορούν στις συντάξεις και χορηγήματα στον Οργανισμό Νεολαίας αλλά και στην Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων στο ΤΕΠΑΚ.

Share on: