Πρόγραμμα κοινοβουλευτικών επιτροπών 5-9 Μαρτίου 2018

woman-3030681_1920

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με θέμα το Νόμο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Κυπριακών Επενδύσεων. Ακόμη θα συζητηθούν οι Κανονισμοί περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και ο Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ακολούθως θα συζητηθούν το απόγευμα οι προϋπολογισμοί των εξής οργανισμών: του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, και του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα την ενημέρωση για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-2017 και την εκδήλωση στο αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας 8 Μαρτίου.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Συνταγματικής και Νομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου του Κρατιδίου της Σαξωνίας θα πραγματοποιήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, στις 10.00 το πρωί. Επίσης η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τον Νόμο για τον Προϋπολογισμό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2018, τον περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας και τον περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμο του 2017. Ακόμη, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το θέμα της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή της δικαστικής διαδικασίας που ισχύει σε σχέση με τις εκλογικές ενστάσεις και την άρση της βουλευτικής ασυλίας στις ευρωεκλογές και στους ευρωβουλευτές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τον Προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018 και ακολούθως την ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιχμαλώτοι πολέμου του 1974.

Την ίδια ώρα θα συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με την ατζέντα να περιλαμβάνει τους Κανονισμούς περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων και την ενημέρωση της Επιτροπής σε σχέση με τους Κανονισμούς που προτίθεται να προωθήσει η εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει επίσης την Τρίτη στις 11.00 το πρωί. Αρχικά θα γίνει ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής και ανταλλαγή απόψεων. Επιπρόσθετα η Επιτροπή θα καταπιαστεί με τη νομοθεσία για την Προστασία της Πατρότητας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018, στις 11.30 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για να συζητήσει μεταξύ άλλων τη Συμφωνία για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων, και τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή Κλεμμένης ή Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή Μεταφορά Πολιτιστικής Περιουσίας.

Επίσης την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018, στις 11.30 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με θέμα το νόμο για τη Χρήση και Διακίνηση Μέσων Συσκευασίας που Προορίζονται για την Εμπορία και Διάθεση Οπωροκηπευτικών Ειδών. Επίσης θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Αναδασμού στην υλοποίηση της αποστολής της και η ανάγκη εφαρμογής της απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη μη κατάργηση της Υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, αναφορικά με το θέμα της έλλειψης φρούρησης και της απουσίας συστήματος ασφάλειας στα Δικαστήρια. Επίσης η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα θα συζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί.

Το νόμο για τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια και το νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά σχολεία θα συζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού στην εβδομαδιαία συνεδρίαση την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018, στις 8.15 π.μ. Ακόμη η ατζέντα περιλαμβάνει το νόμο για τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας του 2018 και το νομοσχέδιο έτσι ώστε να αντικατασταθεί και να μετονομαστεί ο όρος «Εκτελεστικός Γραμματέας» του Οργανισμού με τον όρο «Εκτελεστικός Διευθυντής». Τέλος, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την τροποποιητικό νόμο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έτσι ώστε να μπορεί να ιδρύει, να συστήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των σκοπών του.

Την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για να εξετάσει τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και να ενημερωθεί για τη λειτουργία τoυ θεσμού του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018, στις 9.30 π.μ., με μοναδικό θέμα τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την ίδια ημέρα στις 10.30 το πρωί θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αναφορικά με τον τροποποιητικό νόμο για την Ίδρυση Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2018 και την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αιτητών ασύλου που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου σε θέματα εκπαίδευσης και φιλοξενίας.

Share on: