Σήμερα στις επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών: Προβλήματα παραπληγικών, γραφεία κηδειών και δημοσιοϋπαλληλικά

pexels-photo-209651

Συνάντηση με εκπροσώπους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου θα έχει σήμερα στις 9 το πρωί η κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών έτσι ώστε τα μέλη της να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπληγικοί στη χώρα μας, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση με τροχοκάθισμα σε δημόσιους χώρους, δρόμους και χώρους στάθμευσης. Ακολούθως η επιτροπή θα θέσει στο μικροσκόπιό της τον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της Γυναίκας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης και περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσής του.

Τοποθέτηση για αποχετευτικά
Με τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου και των σχεδίων κανονισμών που αφορούν στα αποχετευτικά τέλη και στον καθορισμό τους στη βάση των αξιών ακινήτων του 2013 αντί αυτών του 1980 θα ξεκινήσει τη σημερινή της συνεδρία στις 10:30 π.μ. η επιτροπή Εσωτερικών. Δέον να σημειωθεί ότι για το θέμα πρόσφατα έκανε παρέμβαση και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) το οποίο ενημέρωσε δια επιστολής του την επιτροπή πως διαφωνεί με τη διατήρηση της υπάρχουσας μεθοδολογίας για καθορισμό των αποχετευτικών τελών, η οποία στηρίζεται στην αξία κάθε ακινήτου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΕΤΕΚ, η μεθοδολογία αυτή είναι τόσο παράλογη όσο παράλογη θα φαινόταν η χρήση της αξίας του ακινήτου για επιβολή πάγιου στη σταθερή τηλεφωνία.
Ακολούθως η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου και του σχεδίου κανονισμών για την ρύθμιση οδών και οικοδομών με την εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού.
Η επιτροπή θα ολοκληρώσει τη συνεδρία της με ένα αυτεπάγγελτο θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές Ελένη Μάυρου και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Αφορά την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, τα προβλήματα και τα κενά που παρατηρούνται στην εν λόγω νομοθεσία σε σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα και συμμετοχής στον οικείο Σύλλογο, καθώς και την απουσία άσκησης ελέγχου στα γραφεία κηδειών.

Πλήρωση θέσεων
Με τη συνέχιση της κατ΄ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου που προβλέπει την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων που συστάθηκε δυνάμει του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου θα ξεκινήσει τη σημερινή της συνεδρία στις 9:30 π.μ. η Επιτροπή Οικονομικών. Ακολούθως θα συνεχίσει την εξέταση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου «Περί Ελεγκτών» το οποίο αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών και τις ειδικές απαιτήσεις για τον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. Προβλέπει επίσης την κατάργηση και αντικατάσταση σχετικών εθνικών νομοθεσιών.
Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα νομοσχέδια που αφορούν καταναλωτικές συμβάσεις ενώ στη συνέχεια η επιτροπή θα εξετάσει ταυτόχρονα με τον Προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων για το 2017 το αίτημα του Υπουργείου Μεταφορών για αποπαγοποίηση 15 θέσεων για τον εν λόγω ημικρατικό οργανισμό.
Νωρίς το απόγευμα η επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεδρία της εξετάζοντας αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων (εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υδρογονανθράκων, αγορά υπηρεσιακών οχημάτων, αγορά υπηρεσιών, δαπάνες για έργα κλπ).

Για τις 3:15 το απόγευμα έχει οριστεί η εξέταση του νομοσχεδίου που προβλέπει την Εξαίρεση των θέσεων Προαγωγής από την απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων από το 2017 και εντεύθεν και συνέχιση της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής επ’ αόριστον. Για την ίδια ώρα έχει οριστεί και η συζήτηση σχετικής πρότασης νόμου του προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου η οποία σκοπεί στην τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή κενούμενης θέσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών που προηγείται είτε της διενέργειας βουλευτικών εκλογών είτε της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τέλος για σκοπούς έγκρισης θα ελεγχθεί και η συμφωνία Πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και συνδικαλιστικών οργανώσεων για αύξηση της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης και της αποζημίωσης προσωπικού που απασχολείται στο σύστημα βάρδιας.

Share on: