Συνεδρία Ολομέλειας 19/5/2017 | Προς καταψήφιση το άνοιγμα προαγωγών στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Female hand holding a pen and writing a plan in a planner

Συνολικά 19 θέματα έχει στη σημερινή της ατζέντα η Ολομέλεια, η οποία καλείται να αποφασίσει για την έγκριση ή καταψήφιση εννιά νομοσχεδίων, πέντε προτάσεων νόμου και πέντε σχεδίων κανονισμών. Από τα νομοθετήματα που καλούνται να ψηφίσουν οι βουλευτές στη σημερινή συνεδρία, η οποία αρχίσει στις 11 το πρωί και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Vouliwatch στο Youtube, ξεχωρίζει το νομοσχέδιο για αποπαγοποίηση προαγωγών, η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για ελεγκτές, η ρύθμιση της διαδικασίας κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε πίνακες διορισίμων και η πρόταση νόμου για εγγραφή στον κατάλογο δυνητικών δοτών οργάνων μέσω της άδειας οδήγησης. Προς αναβολή ωστόσο βαίνει η συζήτηση και ψήφιση του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση, ένεκα των όσων διαδραματίστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας όπου, σύμφωνα με βουλευτές, φαίνεται να υπάρχει πλειοψηφική απόφαση για αναβολή της συζήτησης για 15 μέρες. Ειδικότερα τα νομοθετήματα:

· Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Πρόκειται για πρόταση νόμου της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ελένης Μαύρου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Το κείμενο έχει αναθεωρηθεί και προβλέπει εκσυγχρονισμό και διασαφήνιση ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου. Η πρόταση νόμου αναμένεται να ψηφιστεί ομόφωνα.
· Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017. Νομοσχέδιο με το οποίο γίνεται αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τους ελεγκτές και τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών με νέα νομοθεσία.
· Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2016 (αναθεωρημένο κείμενο). Νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο βασικός νόμος και θεσπίζεται νέος ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τον Κανονισμό 1223/2009/ΕΚ για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναμένεται να εγκριθεί ομόφωνα.
· Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Το νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις ώστε οι θέσεις προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα να εξαιρεθούν από την απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων από το έτος 2017 και μετά, ενώ η ισχύουσα απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής Οικονομικών μόνο ο ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ ενώ εναντίον θα ψηφίσουν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία και Οικολόγοι συνεπώς όπως όλα δείχνουν το νομοσχέδιο θα καταψηφιστεί.
· Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Πρόκειται για πρόταση νόμου του προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου η οποία προβλέπει απαγόρευση της πλήρωσης οποιασδήποτε κενής ή κενούμενης θέσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών που προηγείται είτε της διενέργειας βουλευτικών εκλογών είτε των εκλογών προς ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπέρ της πρότασης τάσσεται μέχρι στιγμής μόνο η ΕΔΕΚ ενώ κατά τάσσονται ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι.
· Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών και η έγκαιρη υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεών τους, καθώς και η έγκαιρη εξαγωγή των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης για την εγγραφή και κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων. Το νομοσχέδιο έχει κοινή έκθεση με το προσχέδιο κανονισμών «περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017» το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής και κατάταξης των υποψηφίων σε πίνακες διορισίμων. Όπως προαναφέρθηκε η συζήτηση του νέου συστήματος διορισμών αναμένεται να αναβληθεί.
· Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Πρόκειται για πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Προκοπίου (ΔΗΚΟ), Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα ( ΑΚΕΛ) και Ηλία Μυριάνθους ( ΕΔΕΚ) η οποία προβλέπει μείωση του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας που καταβάλλουν ιδιοκτήτες συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων με μεγάλο κυβισμό. Με την πρόταση διαφωνούν οι Οικολόγοι ενώ ο ΔΗΣΥ θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.
· Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017. Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €130.518.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.
· Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2017, Νόμος του 2017. Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €115.316.686 και έσοδα ύψους €89.336.670.
· Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.Πρόκειται για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί ομόφωνα.
· Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Άριστου Δαμιανού, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Πανίκου Λεωνίδου και Μαρίνου Σιζόπουλου, βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Ευανθίας Σάββα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ, και Παύλου Μυλωνά, βουλευτή μέχρι χθες της Συμμαχίας Πολιτών. Προβλέπει ρυθμίσεις έτσι ώστε να προστατευτούν οι αγοραστές ακινήτων που συνομολόγησαν και κατάρτισαν αγοραπωλητήρια έγγραφα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και οι οποίοι δεν προέβησαν σε κατάθεση των εγγράφων αυτών στα κατά τόπους επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία και για το λόγο αυτό κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα που τους παρέχει ο βασικός νόμος για ειδική εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Η έκθεση που ετοιμάστηκε είναι ομόφωνη.
· Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (αναθεωρημένο κείμενο). Πρόκειται για πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κώστα Κωνσταντίνου η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όσους αιτητές άδειας οδήγησης το επιθυμούν να γίνονται δυνητικοί δότες οργάνων σε περίπτωση θανάτου τους. Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί ομόφωνα.
· Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017. Πρόκειται για θεσμοθέτηση νέων κανονισμών για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης. Η έκθεση των κανονισμών είναι κοινή με αυτήν των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμών του 2017 για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
· Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει κοινή έκθεση με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2017.
· Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Προβλέπουν ρυθμίσεις ώστε το ποσό που καταβάλλεται ως τέλος από τους εργοδότες στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού να αναπροσαρμόζεται αυτόματα με βάση το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών κοινωνικής ασφάλισης. Η έκθεση είναι ομόφωνη.
· Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2016. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται νομοθεσία, ώστε να καθοριστούν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζει η Δημοκρατία στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού που αφορούν τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Share on: