Συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών Δευτέρα 15/5/2017 | Στη Βουλή τέσσερις υπουργοί για την καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών

StockSnap_2WUSCGJ1BM

Παρουσία της Υπουργού Εργασίας και των Υπουργών Δικαιοσύνης, Παιδείας και Υγείας, εκπρόσωπων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ειδικής Σύμβουλου της Διυπουργικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, θα αρχίσει σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το πολύαναμενόμενο νομοσχέδιο για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας. Η συνεδρία έχει οριστεί για τις 9 το πρωί ενώ στις 10 τα μέλη της επιτροπής θα ενημερωθούν σε κλειστή συνεδρία για τη λειτουργία του κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Παλιά και νέα
Με νομοσχέδια που συζητιούνται εδώ και βδομάδες, αν όχι μήνες, θα ασχοληθεί και σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών ενώ στην ατζέντα της προστίθενται και νέα. Συγκεκριμένα η Επιτροπή, η οποία θα αρχίσει τη συνεδρία της στις 9:30 θα ασχοληθεί για άλλη μια φορά με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αφορούν το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων και ακολούθως με το νομοσχέδιο που αφορά τα δημόσια δάνεια και τους δανειστικούς επιτρόπους.
Στις 10:45 π.μ. η Επιτροπή Οικονομικών θα συνεχίσει τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με Ευρωπαϊκή Οδηγία έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τραπεζικές υπηρεσίες στη βάση ορθής πληροφόρησης και διαφάνειας ενώ θεσπίζονται κανόνες για τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός της Δημοκρατίας και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών (Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος).
Σήμερα θα αρχίσει η συζήτηση και επί του νομοσχεδίου «ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος» με στόχο την ίδρυση και λειτουργία διυπουργικής επιτροπής η οποία θα αποδέχεται και θα διερευνά παράπονα από καταναλωτή ή άλλο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με τη μη συμμόρφωση δικαιούχου ή πληρωτή και θα μεριμνά για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή την ποινική δίωξη σε περιπτώσεις παραβάσεων.
Εναρμονιστικό είναι και το νομοσχέδιο που θα εξεταστεί το μεσημέρι, «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2016», σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.
Η Επιτροπή θα εξετάσει και τροποποίηση του νόμου που αφορά τα συνταξιοδοτικά κρατικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα ρυθμίσεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και ωφελημάτων αφυπηρέτησης για ορισμένες ομάδες αξιωματούχων και υπαλλήλων.
Στη συνέχεια θα εξεταστούν δύο προτάσεις νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη οι οποίες προβλέπουν ρυθμίσεις για μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην παράδοση μπύρας από ζυθοποιεία μικρής παραγωγής ως επίσης και ρυθμίσεις για μικρά ζυθοποιεία παραγωγής μπύρας αναφορικά με το ετήσιο τέλος κατοχής άδειας και τη μείωση του συντελεστή φόρου κατανάλωσης.

Ναυαγοσώστες, η συνέχεια
Για τις 10 το πρωί έχει οριστεί η έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία θα εξετάσει πρώτα το νομοσχέσιο και τους κανονισμούς για επανασχεδιασμό των οδών και οικοδομών με την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού. Στις 11 η Επιτροπή θα αλλάξει θέμα και θα συνεχίσει τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου για θέσπιση νόμου για τη ρύθμιση των υπηρεσιών των ναυαγοσωστών και τις περιοχές προστασίας λουομένων.
Ακολούθως στις 12 το μεσημέρι τα μέλη της επιτροπής θα ανταλλάξουν απόψεις επί αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου του κ. Ανδρέα Φακοντή για τη μείωση του ποσοστού επιβάρυνσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των αποχετευτικών τελών, με την οποία παρεμπιπτόντως το ΥΠΟΙΚ είχε διαφωνήσει αποστέλλοντας σχετική επιστολή.
Το τελευταίο νομοσχέδιο που θα εξετάσει σήμερα η Επιτροπή αφορά τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου έτσι ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα των Κοινοτικών Συμβουλίων να φορολογούν το κράτος για παροχή κοινοτικών υπηρεσιών.

Share on: