Τέλη κυκλοφορίας σε οχήματα μεγάλου κυβισμού και δημόσιες συγκοινωνίες

Processed with VSCOcam with hb2 preset

Την πρόταση νόμου των Γεώργιου Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και Κώστα Κώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ, με την οποία τροποποιείται ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος, ώστε να συμπεριληφθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, οχήματα με μεγαλύτερο κυβισμό με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες αυτών να καταβάλλουν χαμηλότερο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, θα εξετάσει σήμερα η Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Η συζήτηση θα αρχίσει στις 8:30 π.μ. ενώ έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών. Ακολούθως στις 9 το πρωί η επιτροπή θα αξιολογήσει την πορεία εφαρμογής του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών μεταφορών με τη συζήτηση σήμερα να περιορίζεται στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου Λτδ (Ο.ΣΥ.ΠΑ.). Για το δεύτερο θέμα κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, της ΠΟΒΕΚ, της εταιρείας Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου Λτδ (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Share on: