Τι είναι το vouliwatch Cyprus

int_ph2

Το vouliwatch Cyprus είναι μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους πολίτες της Κυπριακή Δημοκρατίας με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη νομοθετική διαδικασία. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, μη κομματική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που λειτουργεί την πλατφόρμα vouliwatch.org.cy. Αντίστοιχες πλατφόρμες λειτουργούν και σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης όπως την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Υεμένη, την Τυνησία, το Μαρόκο και άλλες. Το vouliwatch Cyprus παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αναδεικνύει ζητήματα τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος, να ελέγχει τους βουλευτές και ευρωβουλευτές για την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα, να τους αξιολογεί, να καταθέτει προτάσεις και να συζητά για θέματα πολιτικής επικαιρότητας. Σημαντικό εργαλείο της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα υποβολής από τους πολίτες και οργανωμένα σύνολα ερωτήσεων προς τους βουλευτές και ευρωβουλευτές ασκώντας έτσι ένα είδος εξωκοινοβουλευτικού ελέγχου. Την ίδια ώρα σε αυτή τη διαδραστική πλατφόρμα και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν τη δυνατότητα να απαντούν απευθείας στους πολίτες, να ενημερώνονται για ειδικότερα ζητήματα, να προβάλλουν το νομοθετικό τους έργο και να αξιολογούνται για τις επιδόσεις τους στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Με απλό και κατανοητό τρόπο καταγράφονται πληροφορίες που βοηθούν κάθε χρήστη της ιστοσελίδας να αντιληφθεί τις διαδικασίες λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.

Share on: