Τρόπος Διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών

int_ph2

Η θητεία της Βουλής είναι πενταετής και καλείται βουλευτική περίοδος. Το σύνταγμα δεν ορίζει συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα ούτε καθορίζει τις εκλογικές περιφέρειες. Οι σχετικές ρυθμίσεις γίνονται με νόμο που ψηφίζει η Βουλή. Μέχρι το 1979 ίσχυε το πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο αντικαταστάθηκε αρχικά από το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής (Νόμος 72 του 1979) και αργότερα από ένα σύστημα που προσομοιάζει στην απλή αναλογική (Νόμος 11(Ι) του 1996), αφού το πλειοψηφικό δεν εξασφάλιζε την αντιπροσώπευση της μειοψηφίας και οδηγούσε, όπως αναφέρεται κατά λέξη στην ιστοσελίδα της Βουλής, σε άδικη και άνιση κατανομή των εδρών, μη συναρτώμενη με την πραγματική δύναμη των κομμάτων. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών η κυπριακή επικράτεια διαιρείται σε έξι εκλογικές περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των οποίων αντιστοιχούν στην έκταση και στα όρια των έξι διοικητικών επαρχιών του κράτους. Σήμερα, από τις πενήντα έξι ελληνοκυπριακές έδρες, 20 έδρες κατανέμονται στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 11 στην Αμμόχωστο, έξι στη Λάρνακα, τέσσερις στην Πάφο και τρεις στην Κερύνεια. Οι βουλευτικές εκλογές του 2016 διεξήχθησαν στη βάση της τροποποίησης του Εκλογικού Νόμου από την Βουλή για αύξηση του εκλογικού μέτρου στο 3,6%, το ποσοστό που πρέπει να συγκεντρώσει ένα κόμμα παγκύπρια προκειμένου να δικαιούται να συμμετέχει στη Β κατανομή εδρών. Επιπρόσθετα, ένα κόμμα για να δικαιούται συμμετοχή στη δεύτερη φάση της Β κατανομής (γνωστή ως Γ κατανομή) εδρών θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ποσοστό 7,2%. Η πρώτη κατανομή εδρών παραμένει ως είχε, καθώς το εκλογικό μέτρο καθορίζεται σε κάθε εκλογική περιφέρεια (επαρχία) στη βάση του αριθμού των εδρών και των εγκύρων ψήφων.

Share on: