Σήμερα 9 Μαΐου 2018 στη Βουλή

architecture-building-campus-356086

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, στις 8.15 π.μ. συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής σε σχέση με την πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Παιδείας, καθώς επίσης τον τροποποιητικό νόμο που αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή την τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε αυτά, μεταξύ άλλων, να μπορούν να ιδρύουν, να συστήνουν και να συμμετέχουν σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των σκοπών τους. Τέλος, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το θέμα της τροποποίησης των βασικών κανονισμών, ώστε μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου να μπορούν να συμμετέχουν, με ή χωρίς αντιμισθία, σε εξωτερικά ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησης της γνώσης, να ασκούν επιπρόσθετη διδασκαλία και να παρέχουν υπηρεσίες.

Την ίδια ημέρα στις 9.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με θέμα τη Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές αποφάσεις, την Επιβολή Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν και την Επιβολή Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Επίσης θα συζητηθούν διάφορες τροπολογίες στο νόμο που αφορά το Γάμο, τις Σχέσεις Γονέων και Τέκνων, Διαθηκών και Διαδοχής και Οικογενειακών Δικαστηρίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, στις 11.00 το πρωί, με θέμα την ενημέρωση για τη λειτουργία τoυ Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Επίσης την Τετάρτη στις 11.45 π.μ. θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα συζήτησης τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία των χοιροστασίων, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών στην Κύπρο.
Την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018, στις 9.00 π.μ. θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών με σκοπό να συζητήσει την Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2016 που αφορά στον Έλεγχο του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την περίοδο 1.9.2016-31.8.2017.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει επίσης την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018, στις 10.30 το πρωί, όπου θα γίνει αρχικά ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρευματοπαθείς. Ακολούθως η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το Νόμο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, περί Αιμοδοσίας, αλλά και την τροποποιητική νομοθεσία που αφορά στα Ναρκωτικά Φάρμακα και τις Ψυχοτρόπους Ουσίες.

Την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, στις 8.30 το πρωί θα συναντηθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για να συζητήσει την τροποποιητική νομοθεσία για την Οδική Ασφάλεια, αλλά και για να λάβει τελικές αποφάσεις επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών.

Share on: