Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

towel-759980_1920

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με θέμα την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες και τον Τροποποιητικό Νόμο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως του 2018. Ακολούθως θα αρχίσει η συζήτηση για την παραχώρηση εκπτώσεων και άλλων κινήτρων για δαπάνες που διενεργούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό εξοπλισμό στον τομέα της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνεται ο Νόμος του 2018 περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα, ο Τροποποιητικός Νόμος περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών, περί Χαρτοσήμων και η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς διευκόλυνσης των αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στις περιπτώσεις που η ακίνητη ιδιοκτησία πωλείται σε τρίτα πρόσωπα και το προϊόν πώλησης διατίθεται για τη μείωση ή εξόφληση δανείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο «Σπίτι του Παιδιού» μετά από πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 στις 9.15 το πρωί.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018, στις 10.00 το πρωί, συμπεριλαμβάνει τη νομοθεσία αφορά στις δημοτικές αρχές και τον τροποποιητικό νόμο για την Εκλογή Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τη νομοθεσία για τα Σωματεία και Ιδρύματα, καθώς και τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα). Τέλος στην ατζέντα εμπίπτουν οι Κανονισμοί περί Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, στις 9.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα τον Νόμο και τους Κανονισμούς Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Την ίδια μέρα και ώρα συνεδριάζει παράλληλα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, με πρώτο θέμα τις σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων και ακολούθως το νόμο για την Ακίνητη Ιδιοκτησία (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση).

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει επίσης την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, στις 9.00 το πρωί, αναφορά με τη Ρύθμιση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, και τον τροποποιητικό νόμο Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχει οριστεί για την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, στις 11.00 π.μ., συμπεριλαμβάνει τη νομοθεσία που αφορά την Προστασία της Πατρότητας και την καταβολή σύνταξης χηρείας σε άτομα τα οποία έχουν συνάψει γάμο με δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά τη συνταξιοδότησή τους. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί παράλληλα με το νόμο για τα Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την τροποποίηση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης ανικανότητας και εισαγωγή εναλλακτικής ασφαλιστικής προϋπόθεσης για τον ίδιο σκοπό. Τέλος θα γίνει η λήψη τελικών αποφάσεων επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018, στις 11.30 το πρωί, με θέμα τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. Ακολουθεί ο Νόμος για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά. Τέλος, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το Νόμο που αφορά στο Πρωτόκολλο της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών και της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και τη Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, στις 8.15 π.μ., με θέμα τη Νομοθεσία για τα Ιδιωτικά Σχολεία και τα Φροντιστήρια, καθώς και τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Θα συζητηθούν οι αντιδράσεις της ΟΕΛΜΕΚ, των οργανωμένων γονιών και των μαθητών στην εισαγωγή των εξετάσεων των τετραμήνων στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Τα μέτρα που ενδεχόμενα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να επιλύσει τη διαφορά που προέκυψε στο ζήτημα ανάμεσα στο υπουργείο και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους του. Τέλος θα γίνει αναφορά στο θέμα της προσπάθειας υποβάθμισης της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 στις 9.00 το πρωί με κύρια θέματα την τροποποίηση του Συντάγματος.

Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, στις 11.00 το πρωί συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θέμα τους Κανονισμούς που αφορούν τη Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων. Επίσης την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με τον Τροποποιητικό Νόμο για την Οδική Ασφάλεια, ενώ θα ληφθούν τελικές αποφάσεις επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, στις 1.00 μ.μ., με θέμα την ενημέρωση της Επιτροπής για τις πρόσφατες αποσπάσεις στελεχών της Εθνικής Φρουράς στην Αστυνομία, την Υγειονομική επανεξέταση των κατόχων προσωρινού απολυτηρίου και το φαινόμενο του bullying στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς και τρόπους αντιμετώπισής του.

Share on: