Αυτή την εβδομάδα 2-4 Μαΐου 2018 στη Βουλή

amphibian-animal-close-up-207001

Η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας θα συνέλθει σε συνεδρία την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018, στις 8.30 το πρωί, για να συζητήσει διάφορα σχέδια υπηρεσίας.

Ακόμη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018 στις 9.00 το πρωί αναφορικά με τον τροποποιητικό νόμο περί Ποινικής Δικονομίας, και περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση. Επίσης, θα συζητηθεί ο σκοπός και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου και των κανονισμών για την Αστυνομία. Η ατζέντα συμπεριλαμβάνει παράλληλα τη νομοθεσία για την Ίδρυση και Λειτουργία Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, για τις φυλακές, και για την Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018, στις 11.00 το πρωί, με θέμα την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων». Επίσης θα γίνει Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018, στις 11.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τον Νόμο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση, περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων, αλλά και τις ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την πιθανή δημιουργία πάρκου κροκοδείλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, στις 9.00 π.μ., με θέμα τις συμβάσεις που υπογράφηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για την ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού και ενδεχόμενη διασπάθιση από την εφαρμογή τους.

Την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, στις 10.30 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με θέματα τον τροποποιητικό νόμο περί Αιμοδοσίας, τους κανονισμούς περί Κλινικών Εργαστηρίων και περί Ηλεκτρονικής Υγείας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας θα συνεδριάσει επίσης την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, στις 12.30 μ.μ., κατά την οποία θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της, και θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών.

H δε Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018, στις 8.30 το πρωί, αναφορικά με την τροποποιητική νομοθεσία για την Άδεια Οδήγησης και τους Κανονισμούς περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως.

Share on: