Σήμερα 30 Απριλίου 2018

pexels-photo-170450

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον τρόπο αξιοποίησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, τη λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, τις ευθύνες της Πολιτείας και των αρμοδίων υπηρεσιών σε περιπτώσεις αμέλειας παραπομπής στη δικαιοσύνη καταγγελιών που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση/ παρενόχληση, καθώς επίσης και το θεραπευτικό/υποστηρικτικό πλαίσιο που ακολουθείται σε παιδιά που έχουν κακοποιηθεί παρενοχληθεί σεξουαλικά και το πλαίσιο σε περιπτώσεις που η καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού.

Επίσης σήμερα στις 9.30 το πρωί, συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με πρώτο θέμα την τροποποιητική νομοθεσία για τη Φορολογία του Εισοδήματος, τη Βεβαίωση και Είσπραξη των Φόρων (Παραχώρηση δυνατότητας στο Εφοριακό Συμβούλιο να εκδίδει τις αποφάσεις του). Ακόμη θα συζητηθεί η αναδιάρθρωση του κρατικού μισθολογίου, η ενσωμάτωση των υφιστάμενων γενικών και τιμαριθμικών αυξήσεων στους ετήσιους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας). Ακολουθεί ο Νόμος που αφορά σε ορισμένα τυχερά παιχνίδια και η εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Τέλος, η ατζέντα συμπεριλαμβάνει αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων κονδυλίων του Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί για σήμερα Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, στις 10.00 το πρωί, περιλαμβάνει αρχικά το θέμα της διδυμοποίησης και συνεργασίας αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κατάργησης των ανώτατων ορίων επιβαλλόμενων τελών. Θα συζητηθεί ακολούθως ο Νόμος που αφορά τον εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα μετονομαστούν σε ιδιωτικούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Τέλος, έχει προστεθεί το θέμα των έργων ανάπλασης στις Λεωφόρους Καλλιπόλεως και Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία και ο επηρεασμός των παρόδιων ιδιοκτητών.

Share on: