Σήμερα στη Βουλή | Eιδική συνεδρία με Αl-Sisi.

pexels-photo-555583

Αυτή την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017, στη 1.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία της Βουλής, την οποία θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah Αl-Sisi.

Η ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017, στις 9.00 π.μ., περιλαμβάνει αρχικά τη θέσπιση νόμων περί της καταπολέμησης και της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων. Ακολουθεί η νομοθεσία για το Τμήμα Μετεωρολογίας, που αφορά την τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων της υπηρεσίας, για να ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες που χρειάζεται να έχει κάποιος για τις θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και Μετεωρολογικού Λειτουργού. Θα ακολουθήσει η τροποποίηση του νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, όπου για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία του νόμου και να επιλύσει διαφορές που δημιούργησε, θα ανεξαρτητοποιήσει το θεσμό του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Επίσης στην ατζέντα περιλαμβάνεται ο νόμος περί της Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2018, θα υποβάλλεται υπό ηλεκτρονική μορφή σχετική αίτηση για τον διορισμό ή προαγωγή θέσεων στην δημόσια υπηρεσία. Ο νόμος περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας, θα τροποποιηθεί, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται έγκαιρα για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται για την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους. Ακόμη οι Βουλευτές θα ψηφίσουν τροποποίηση του νόμου του 2013, περί Αρχείου Πληθυσμού, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τα νέα γεγονότα.

Στη συνέχεια, θα γίνει επικύρωση των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου που έχει να κάνει με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από βαρέα μέταλλα σε μεγάλη απόσταση. Θα ακολουθήσει, στο ίδιο πνεύμα, κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης του Ρότερνταμ για τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση για κάποια χημικά (και επικίνδυνα) προϊόντα και φυτοφάρμακα που πιθανών να κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, θα επικυρωθεί η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την από κοινού αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την εισαγωγή και τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις δύο χώρες.

Share on: