Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

Επικαιρότητα

Ολομέλεια 8 Ιουλίου 2018

6 Ιουλίου 2018

Η επόμενη συνεδρία της ολομέλειας που αναβάλλεται για την Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018, στις 4.00 μ.μ., εστιάζει στο σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας. Επίσης η νομοθετική εργασία του σώματος συμπεριλαμβάνει τον τροποποιητικό νόμο περί Μεταβιβάσεως και […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

11 Ιουνίου 2018

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με θέμα την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες και τον Τροποποιητικό Νόμο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως του […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

4 Ιουνίου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον Τροποποιητικό Νόμο για τη Διενέργεια Εράνων και τα Παιδιά αγνώστου πατρός και πολιτική ταυτότητα. Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, στις […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

23 Μαΐου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με θέμα τη νομοθεσία που αφορά στη Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Συντάγματος Νόμος του 2018, την Επιβολή Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την Επιβολή Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση. Ακόμη […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

15 Μαΐου 2018

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα την συζήτηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ανταλλαγή απόψεων για θέματα της αρμοδιότητάς της επιτροπής. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών […]

Share on:

Σήμερα 9 Μαΐου 2018 στη Βουλή

9 Μαΐου 2018

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, στις 8.15 π.μ. συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής σε σχέση με την πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Παιδείας, καθώς επίσης τον τροποποιητικό νόμο που αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή την […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα 2-4 Μαΐου 2018 στη Βουλή

2 Μαΐου 2018

Η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας θα συνέλθει σε συνεδρία την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018, στις 8.30 το πρωί, για να συζητήσει διάφορα σχέδια υπηρεσίας. Ακόμη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018 στις 9.00 το πρωί αναφορικά με τον τροποποιητικό νόμο […]

Share on:

Σήμερα 30 Απριλίου 2018

30 Απριλίου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον τρόπο αξιοποίησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, τη λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, τις ευθύνες της Πολιτείας και των […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

23 Απριλίου 2018

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, περιλαμβάνει το Νόμο περί Διενέργειας Εράνων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής για τη σύνταξη νέας πρότασης νόμου για τις αμβλώσεις. Η […]

Share on:

Στη Βουλή αυτή την εβδομάδα 11-13 Απριλίου 2018

11 Απριλίου 2018

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό θα συζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού στην ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ συνεδρία της με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 16 […]

Share on: