Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

Επικαιρότητα

Σήμερα 30 Απριλίου 2018

30 Απριλίου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον τρόπο αξιοποίησης του Αρχείου Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών, τη λειτουργία της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, τις ευθύνες της Πολιτείας και των […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

23 Απριλίου 2018

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, περιλαμβάνει το Νόμο περί Διενέργειας Εράνων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής για τη σύνταξη νέας πρότασης νόμου για τις αμβλώσεις. Η […]

Share on:

Στη Βουλή αυτή την εβδομάδα 11-13 Απριλίου 2018

11 Απριλίου 2018

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό θα συζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού στην ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ συνεδρία της με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 16 […]

Share on:

Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 26-30 Μαρτίου 2018

26 Μαρτίου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον Τροποποιητικό Νόμο του 2015 περί Ποινικού Κώδικα και τον Τροποποιητικό Νόμο του 2016 για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων. H […]

Share on:

Στην Ολομέλεια σήμερα 23 Μαρτίου 2018

23 Μαρτίου 2018

Tην Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018, στις 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με τη νομοθετική εργασία να περιλαμβάνει τα σχέδια υπηρεσίας και τους κανονισμούς του 2018 αναφορικά με τη Θέση Γενικού Διευθυντή (Υπουργικό Συμβούλιο & Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων), τους κανονισμούς σε σχέση με τους Διορισμούς, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών στη […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα 19-23 Μαρτίου στη Βουλή

19 Μαρτίου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα τον τροποποιητικό νόμο του 2015 για τον Ποινικό Κώδικα. H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, στις 9.30 το πρωί, αναφορικά με τον Προϋπολογισμό […]

Share on:

Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή 12-16 Μαρτίου

13 Μαρτίου 2018

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, έχει ως θέμα την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αιτητών ασύλου που φιλοξενούνται στο […]

Share on:

Πρόγραμμα κοινοβουλευτικών επιτροπών 5-9 Μαρτίου 2018

6 Μαρτίου 2018

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με θέμα το Νόμο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Κυπριακών Επενδύσεων. Ακόμη θα συζητηθούν οι Κανονισμοί περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και ο Προϋπολογισμός […]

Share on:

Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών εβδομάδας 26 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου

26 Φεβρουαρίου 2018

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα το νόμο για τα Νοητικά Καθυστερημένα Άτομα και ακολούθως το νόμο Ποινικού Κώδικα. H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το […]

Share on:

20 Φεβρουαρίου 2018

H έναρξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που έχει οριστεί για την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, ορίζεται για τις 9.00 το πρωί με πρώτο θέμα συζήτησης τον Νόμο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2018. Ακολουθεί η ενημέρωση […]

Share on: