Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

StockSnap_YY7DLQSKLZ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, στις 9.00 το πρωί για την πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ). Επίσης θα γίνει ενημέρωση της Επιτροπής για την Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την εμπορία προσώπων.

Σήμερα Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με πρώτο θέμα το Τροποποιητικό Νόμο για τη Φορολογία του Εισοδήματος και συγκεκριμένα την παραχώρηση εκπτώσεων και άλλων κινήτρων για δαπάνες που διενεργούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό εξοπλισμό στον τομέα της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Ακολουθεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Επίσης θα συζητηθεί το θέμα της Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ατζέντα της Επιτροπής συμπεριλαμβάνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2018 και την αποδέσμευση κονδυλίου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ).
Λίγο αργότερα στις 10 το πρωί, συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η οποία θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, και πιο συγκεκριμένα τις Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Η εν λόγω Επιτροπή θα συζητήσει παράλληλα τον Τροποποιητικό Νόμο για την Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών και το Νόμο που αφορά στον Καθορισμό των Προϋποθέσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Κατασκευή και Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών Χαρών.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα το νόμο που αφορά τη Ρύθμιση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο και περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικό) Νόμο και Κανονισμούς. Επίσης θα συζητηθούν οι Κανονισμοί για τη Μεταφορά Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας.
Την ίδια ημέρα και ώρα θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων με θέμα την τροποποιητική νομοθεσία που αφορά τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) και τους σχετικούς κανονισμούς. Ακόμη η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τις σημερινές εξελίξεις γύρω από το θέμα των αγνοουμένων.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, στις 11.00 το πρωί, με θέμα τον Τροποποιητικό Νόμο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Ειδικότερα, θα συζητηθεί η δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής.

Στις 11 το πρωί θα συνέλθει παράλληλα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων η οποία θα λάβει μεταξύ άλλων ενημέρωση για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για αποφυγή διάδοσης της νόσου της πανώλης στους χοίρους στην Κύπρο.
Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, στις 8.30 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα την ασφάλεια, υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και την ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, στις 11.00 το πρωί, με θέμα τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ειδικότερα τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

Επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, στις 11.00 το πρωί, με θέματα: τους Κανονισμούς περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι), τους Κανονισμούς περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) και τους Κανονισμούς περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού όσον αφορά Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής και Στατικό Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής). Ακόμη θα συζητηθεί η επαναλειτουργία του νότιου μεταλλείου Στρογγυλού στο Μαθιάτη.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα πραγματοποιήσει συνάντηση με αντιπροσωπεία Μελών Κόμματος Φιλελευθέρων Ηνωμένου Βασιλείου και Μελών National Liberal Club – Commonwealth Forum (NLC-CF), την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ., στη Βουλή των Αντιπροσώπων (αίθουσα «Κερύνεια»).

Αυτή την εβδομάδα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, στις 8.30 το πρωί, όπου θα γίνει ενημέρωση για το επιτρεπόμενο όριο βάρους το οποίο δικαιούνται να μεταφέρουν βαρέα φορτηγά και δη την αύξησή του από 32 τόνους σε 36 τόνους, όπως και το επιτρεπόμενο όριο σε άλλη κατηγορία.

Share on: