Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 | Απαγωγές παιδιών, μέλλον ΟΓΑ, εγγραφές αγροτικών δρόμων και αποπαγοποίηση θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

StockSnap_1CEGO2NFI5

Ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, και ιδιαίτερα επίπονο για τον γονέα που χάνει κάθε επαφή με τα παιδιά του, ανοίγει ξανά σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έπειτα από πρόταση βουλευτών του ΑΚΕΛ θα συνεχιστεί η συζήτηση για τις συχνές απαγωγές παιδιών γονέων νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων χωρών και θα επιχειρηθεί να βρεθούν οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Το θέμα έχει οριστεί για τις 9 το πρωί και κλήθηκαν να παραστούν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Αρχηγείου Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της Οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Hope for Children».
Ακολούθως στις 10 το πρωί η Επιτροπή- μέλη της οποίας πρόσφατα επισκέφτηκαν το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου- θα συνεχίσει τη συζήτηση επί της έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανήλικων αιτητών ασύλου σε θέματα εκπαίδευσης και φιλοξενίας. Σημειώνεται πως η Επιτροπή πριν από την εξέταση των πιο πάνω θεμάτων θα τοποθετηθεί επί το αναθεωρημένου νομοσχεδίου «περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017».

Κλείσιμο ΟΓΑ
Εκτάκτως θα συνεδριάσει σήμερα η Επιτροπή Γεωργίας η οποία θα εξετάσει, μετά από πρόταση βουλευτών του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, την απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ως επίσης και τις αρνητικές συνέπειες που θα προκληθούν στον αγροτικό κόσμο. Η συνεδρία έχει οριστεί για τις 12:30 μ.μ. και μεταξύ άλλων κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Γεωργίας και ο πρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. του ΟΓΑ.
Η Επιτροπή αναμένεται σήμερα να ολοκληρώσει τη συζήτηση και να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017.

Εγγραφή αγροτικών δρόμων
Με πέντε θέματα στην ατζέντα της θα συνέλθει σήμερα η Επιτροπή Εσωτερικών η οποία αρχικά θα συνεχίσει τη συζήτηση επί νομοσχεδίου και κανονισμών για την διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και διάθεσης της ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αυτεπάγγελτο θέμα που θα εξετάσει σήμερα η επιτροπή και φέρει τον τίτλο «Η ανάγκη διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της εγγραφής αγροτικών δρόμων και η πολιτική της κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος αυτού». Για το θέμα κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Αιτήματα αποπαγοποίησης θέσεων
Για τις 9:30 π.μ. είναι προγραμματισμένο να συνέλθει σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συνεχίσει- και φιλοδοξεί μάλιστα να τοποθετηθεί- την εξέταση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ που προβλέπει ότι υπόκεινται σε ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται εξ’ επαχθούς αιτίας στο έδαφος του κράτους μέλους, ώστε να φορολογούνται τα γήπεδα προς οικοδόμηση (εισαγωγή ΦΠΑ 15%), Τη συζήτηση του νομοσχεδίου το οποίο αναθεωρείται συνεχώς ως προς τον ορισμό των οικοπέδων που θα φορολογούνται, με το Υπουργείο Οικονομικών να ρίχνει στη Βουλή το μπαλάκι για τις όποιες αλλαγές, παρακολουθούν με αγωνία όσοι εμπλέκονται στον κλάδο της ανάπτυξης γης.
Ακολούθως η Επιτροπή Οικονομικών θα συνεχίσει τη συζήτηση επί δύο νομοσχεδίων τα οποία τροποποιούν τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο έτσι ώστε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Θα ακολουθήσει η εξέταση των Κανονισμών για τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.
Στις 10:50 π.μ. θα συνεχιστεί η εξέταση των δύο προτάσεων νόμου που αφορούν τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων. Με την πρώτη πρόταση, την οποίαν υπογράφουν βουλευτές από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ τροποποιείται ο περί της Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας Νόμος με σκοπό τη μετονομασία της Μονάδας Αποκρατικοποίησης σε Μονάδα Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας και δυνατότητα διορισμού στη θέση Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα αυτά παράλληλα με τα καθήκοντα της δημόσιας θέσης στην οποία υπηρετεί. Αντίθετη με την μετεξέλιξη της μονάδας που επιχειρεί η πρώτη πρόταση είναι η δεύτερη, η οποία υπογράφεται από βουλευτές του ΑΚΕΛ και προκρίνει κατάργηση της Μονάδας, η οποία τώρα είναι ακέφαλη.
Εν συνεχεία η Επιτροπή θα εξετάσει τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2017 ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχολούνται κατά το οικονομικό έτος 2017, για σκοπούς κάλυψης των νέων εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν προκύψει.
Μετά από την εξέταση αιτημάτων αποδέσμευσης κονδυλίων που είχαν σταυρωθεί κατά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2017 τα μέλη της Επιτροπής θα ασχοληθούν με τον «περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να παρέχεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αφαιρούν από τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος, τις ισόποσες ετήσιες εκ των προτέρων εισφορές τους, στα Ταμεία Εξυγίανσης (Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης), για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνσής τους.
Τέλος η Επιτροπή θα εξετάσει σειρά αιτημάτων για εξαίρεση από την απαγόρευση, της πλήρωσης κενών θέσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όσον αφορά την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, συνεχίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα αρμόδια υπουργεία απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτό με τη σειρά του στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αφού δώσει το πράσινο φως εξουσιοδοτεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να απευθυνθεί στη Βουλή για να δώσει τη δική της συγκατάθεση. Σήμερα θα εξεταστούν 208 τέτοια αιτήματα, εκ των οποίων οι 83 θέσεις αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ημικρατικούς και δήμους).
Με πρόσφατη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την πλήρωση θέσεων, πλέον όσον αφορά σε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής αλλά και προαγωγής τα υπουργεία ή οι ημικρατικοί οργανισμοί που επιθυμούν αποπαγοποίηση θέσεων απευθύνονται απευθείας στην Επιτροπή Οικονομικών. Σήμερα η Επιτροπή θα εξετάσει αιτήματα από τη Βουλή, τη Δικαστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Γεωργίας, την ΡΑΕΚ και το Δήμο Λευκωσίας.

Share on: