Πρόγραμμα συνεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών εβδομάδας 4-8 Σεπτεμβρίου

start-2465624_1920

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές έχουν ήδη αρχίσει να συνεδριάζουν από την προηγούμενη εβδομάδα μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου, ενώ η Ολομέλεια της Βουλής θα συνέλθει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου για τη νομοθετική της εργασία στις 11.30 π.μ.

Διάφορα θέματα απαρτίζουν την ατζέντα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί αρχίζοντας από τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τον περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές (Καταργητικό) Νόμο του 2017, τον περί Πτώχευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, και τον περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομκής Εξασφάλισης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017. Τα δύο προαναφερθέντα αποτελούν προτάσεις νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Επίσης θα συζητηθεί το θέμα της πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων στην υπηρεσία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΚΟΑΠ) και ακολούθως η εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η επιτροπή θα ασχοληθεί με τις προτάσεις νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη και Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού που αφορούν: τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2017, τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τους Τροποποιητικούς Νόμους του 2017 περί Χαρτοσήμων, περί Φορολογίας του Εισοδήματος, περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών, περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και περί Εισπράξεως Φόρων.

Επίσης τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 10.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με θέματα που αφορούν τον περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004, μία πρόταση νόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2008, μία πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007, μία πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Ακόμη θα συζητηθούν ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 που αποτελεί πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

Με κεντρικό θέμα την εν γένει διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί.

Την ίδια μέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συναντηθεί την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, με κοινοβουλευτικούς συντάκτες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που παρακολουθούν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής και ακολούθως θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για εισαγωγή υγραερίου στην αυτοκίνηση. Ακολουθεί συνάντηση με το Σύνδεσμο Ελεύθερου Εμπορίου Κύπρου.
Στις 11.30 το πρωί θα συνέλθει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για να συζητήσει την ανάγκη μετακίνησης της κτηνοτροφικής περιοχής στα Πολεμίδια και την αποκατάσταση των κτηνοτρόφων, και τον περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμο του 2017.
H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 11.00 το πρωί με θέματα τον περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2017 και τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.00 το πρωί με θέματα που αφορούν το Νόμο και Κανονισμούς της Αστυνομίας. Ακόμη, την ίδια μέρα στις 11.00 το πρωί, έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συζητήσει το πρόβλημα της ρύπανσης των ακτών της Λεμεσού, παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων του κράτους, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και εκπροσώπων του ΠΑΣΥΞΕ, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, του ΕΒΕ Λεμεσού και άλλων.

Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα γίνει στην επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι διαρροές προσωπικών δεδομένων από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς και ο τρόπος αντίδρασης του εν λόγω θεσμού. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης οι περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Συμβουλευτική Επιτροπή) Κανονισμοί του 2017.

Η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2015 θα συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 στις 08.30 το πρωί. Την ίδια ημέρα στις 10.30 το πρωί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει με θέμα τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2017 και του αντίστοιχου του 2015.

Share on: