Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή | Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ΑΗΚ και στασιμότητα στις αποζημιώσεις ιδιοκτητών γης στην Αμαθούντα

architecture-2503425_1920

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας θα συνεδριάσει εκτάκτως την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα την επιστολή Υπουργείου Άμυνας, μετά θα τοποθετηθούν στους νόμους περί του Στρατού της Δημοκρατίας σχετικά με τις προσλήψεις, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τερματισμός απασχόλησης συμβασιούχων και υπαξιωματικών.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, αρχικά περιλαμβάνει το νόμο περί του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αρ.1,2,3 του 2017. Θα ακολουθήσει συζήτηση για την αποδέσμευση κονδυλίων για δαπάνες που αφορούν τη διαχείριση των κυβερνητικών οικισμών για τους εκτοπισμένους που υπάγονται στο τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως. Θα συνεχίσει η συζήτηση για το γενικό χημείο του κράτους και πιο συγκεκριμένα για τη διάθεση χημικών αποβλήτων. Τέλος, στη συζήτηση για τα κονδύλια θα γίνει αναφορά για τις ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας για το νοσοκομείο Λάρνακας για δαπάνες που αφορούν την αγορά υπηρεσιών.

Επίσης, θα γίνουν τοποθετήσεις για τις τροποποιήσεις και τη συμπλήρωση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς επίσης και για τη δημιουργία του υφυπουργείων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας αλλά και τουρισμού. Μετά από έγκριση θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, για το προσχέδιο έκθεσης της Επιτροπής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεδριάσει στις 10.00 το πρωί, για τη στασιμότητα που υπάρχει για τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν στους ιδιοκτήτες γης στην αρχαιολογική περιοχή της Αμαθούντας, η οποία έχει απαλλοτριωθεί και κατ’ επέκταση για τις αλλαγές που θα γίνουν στις πολεοδομικές ζώνες της περιοχής. Στις 11.00 το πρωί, θα ξεκινήσει η συζήτηση για τους κανονισμούς, του 2017, για τη θέση του ανώτερου λειτουργού πολεοδομίας.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017, στις 12.00 το μεσημέρι, σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο περί ατόμων με αναπηρίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει στις 9.00 το πρωί. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν το νόμο για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, τον τροποποιητικό νόμο για τα δικαιώματα των καταναλωτών και το νόμο για την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Στις 9.15 το πρωί, θα γίνει ενημέρωση της επιτροπής για το νέο μέλος και τα προσόντα του, που επιλέχθηκε από το υπουργικό συμβούλιο για να διοριστεί στην αρχή παιγνίων και εποπτείας καζίνου Κύπρου. Τέλος, θα γίνει ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις της υπηρεσίας προστασίας καταναλωτή για το νόμο καταχρηστικών ρητρών σε καταναλωτικές συμβάσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017 στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα για τα σχέδια υπηρεσίας σχετικά με την θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας και στην συνέχεια για την θέση του Γενικού Διευθυντή. Τέλος θα αναφερθούν στον τροποποιητικό νόμο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσουν μαζί την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, στο πλαίσιο της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, με θέμα την ανακοίνωση που έγινε από την αστυνομία για την εύρεση αρχαίου αιγυπτιακού αγγείου από το ΤΑΕ Λάρνακας, μετά από παράνομη ανασκαφή που είχε γίνει στα Κουκλιά της Πάφου. Στις 10.00 το πρωί, η επιτροπή θα συζητήσει τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για το έτος 2016.

Share on: