Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή: drones, εγκλωβισμένοι, στημένοι αγώνες και σακούλες μεταφοράς

mountain-2574006_1920

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, με θέμα τα ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της Συμφωνίας της 3ης Βιέννης για τους εγκλωβισμένους και την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των εγκλωβισμένων. Ακόμη στις 11.30 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συζητήσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, από τις καταστροφές που προκαλούν τα αγρινά στις παραγωγές και τις περιουσίες τους και τρόποι αντιμετώπισής τους και τη νομοθεσία περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα. Τέλος η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα πραγματοποιήσουν από κοινού συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για τις Μεταφορές κα Violeta Bulk την Τρίτη, στις 12.00 το μεσημέρι στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, στις 8.00 π.μ., αναφορικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα και διαδικασίες για αποτροπή και πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων. Επίσης θα συζητηθεί ο περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμος του 2017 καθώς επίσης και η θέσπιση νομοθεσίας η οποία αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών και θερινών σχολείων και κατάργηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον περί Ιδιωτικών Σχολών και Φροντιστηρίων Νόμο, στην έκταση που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών και θερινών σχολείων ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, θα επικεντρωθεί αρχικά στο θέμα της νομιμότητας της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών (drones κ.α.) ως μέσου παρακολούθησης. Θα συζητηθεί επίσης η αδυναμία καταδικασθέντων να εργαστούν μετά την έκτιση της ποινής τους αφού η εργοδότηση σε πολλούς τομείς απαιτεί λευκό ποινικό μητρώο το οποίο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν. Τρίτο κατά σειρά είναι το θέμα για τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2016.

Την ίδια ημέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει στις 11.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τους περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Συμβουλευτική Επιτροπή) Κανονισμούς του 2017. Θα παρουσιαστεί επίσης προσχέδιο Έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο».

Η ημερήσια διάταξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, περιλαμβάνει τη νομοθεσία περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών, περί Σακούλων Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών και τέλος τον προτεινόμενο σχεδιασμό για τη λεωφόρο Αγλαντζιάς και τις συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών με θέμα τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραχώρηση του Συνεργατικού Παντοπωλείου στο Πελένδρι. Ακόμη θα γίνει ενημέρωση για τον τρόπο προμήθειας υλικών από τα κατεχόμενα για τις οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ενδεχόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος ή/και παραβίαση των διαδικασιών. Τελευταίο το θέμα περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί, με πρώτο θέμα τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο του 2017 και ακολούθως τον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας Νόμο του 2017. Επίσης η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τη νομοθεσία περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως και περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου).

Share on: