Πρόγραμμα συνεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών εβδομάδας 11-15 Σεπτεμβρίου

StockSnap_AYSVGBFCHG (2)

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει επισκέψεις τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας (Αγίων Αναργύρων) στις 8.00 π.μ., στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο στις 9.00 π.μ. και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄ στις 10.00 π.μ.

Tη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συναντηθεί με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, στις 10.00 το πρωί περιλαμβάνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2008 που αποτελεί πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013. Ακόμη θα συζητηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η επέμβαση και κατάργηση μέρους του οδικού δικτύου της κοινότητας και τα συνεπακόλουθα προβλήματα ανάπτυξης της κοινότητας, λόγω της λειτουργίας του στρατοπέδου Ορούντας. Τέλος θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα πιθανά προβλήματα που παρουσιάστηκαν όσον αφορά την επιβολή αποχετευτικών τελών με βάση την αξία ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων.

Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, θα συναντηθεί τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10.00 το πρωί με πρώτο θέμα τον περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2015 και του 2017 και τους αντίστοιχους τροποιητικούς Κανονισμούς του 2017 που αφορούν Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων.

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για θέματα υδρογονανθράκων θα γίνει την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ στην ίδια συνεδρία θα συζητηθεί το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και Μαρίνου Μουσιούττα).

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχει οριστεί για την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, περιλαμβάνει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμούς του 2017, την ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αδυναμία της νέας νομοθεσίας περί πατρότητας και τον περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) (Αρ. 6) Νόμο του 2017 και τον περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2017.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.30 το πρωί με θέμα την ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για την 28η εξαμηνιαία έκθεση της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC).
Την ίδια μέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνέλθει στις 9.00 το πρωί με θέμα την ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ημερομηνίας 31 Μαΐου 2017, καθώς και για τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (αρ. υπόθεσης 995/2014 και 1115/2015) σε σχέση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Στεγαστικής Βοήθειας της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ).

Ακόμη την Τρίτη θα συζητηθεί ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014 και η φετινή παραλαβή σταφυλιών από τις οινοβιομηχανίες και η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος της αμπελοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, στις 7.45 π.μ. με θέμα τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2017, τις αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και οι προοπτικές που δημιουργούνται στην ειδική εκπαίδευση, την ενημέρωση για την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με τη μετεγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών φοιτητών που έχουν πετύχει σε διεθνείς εξετάσεις και έχουν εγγραφεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και την ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης των εμπειριών των Κυπρίων μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα στο εξωτερικό που αποτελούν «Μοντέλα Ευρωβουλής (Model European Parliament) (MEP)».

Επίσης την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει στις 8.30 το πρωί, με θέμα τον περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2017 και τον περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμο του 2017.

Ακόμη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει στις 11.00 το πρωί για να συζητήσει τον περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμο του 2017, τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2017 τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμούς του 2017.
Στις 11.30 το πρωί της ίδιας μέρας θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, με θέμα τις Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Share on: