Συναντήσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 12-17 Φεβρουαρίου 2018

piggy-bank-3131032_1920

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τον προγραμματισμό μελέτης των εκκρεμοτήτων της Επιτροπής και ακολούθως τον περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων τροποποιητικός νόμο του 2017.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με πρώτο θέμα τον προϋπολογισμό του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, ενώ ακολουθεί ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Επίσης θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Ακόμη θα ζητηθούν οι νομοθεσίες που αφορούν την παροχή και χρήση υπηρεσιών πληρωμών και πρόσβασης στα συστήματα πληρωμών Νόμο, τις εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ηλεκτρονικό χρήμα, και την εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές.

Ακολούθως το απόγευμα θα συζητηθούν οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων για το «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Κεντρικά Γραφεία – Αναπτυξιακές Δαπάνες» και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων για το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 10.00 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών με θέματα που περιλαμβάνουν τον τροποποιητικό νόμο περί Αρχείου Πληθυσμού, τον τρόπο τιμολόγησης των χώρων ταφής από τα κοινοτικά συμβούλια και την παρατηρούμενη συστηματική παράλειψη της εφαρμογής των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου σε σχέση με την ανάρτηση πινακίδων στα εργοτάξια.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που έχει οριστεί για την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, περιλαμβάνει την ενημέρωση για θέματα υδρογονανθράκων, ενημέρωση σε σχέση με τους Κανονισμούς που προτίθεται να προωθήσει η εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα και ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο. Ακόμη θα γίνει συνάντηση με κοινοβουλευτικούς συντάκτες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που παρακολουθούν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής.
Επίσης την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων με θέμα το Νόμο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2018.

Την ίδια μέρα στις 11.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα τον Νόμο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, στις 8.00 π.μ., με θέμα το νόμο του 2012 για τα ιδιωτικά φροντιστήρια και το νόμο του 2017 για τα ιδιωτικά σχολεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα τη νομοθεσία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Ακόμη, την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, στις 11.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει, με σκοπό την ενημέρωση για τη λειτουργία τoυ θεσμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Την κυβερνητική πολιτική για το θέμα της προστασίας και της διαχείρισης του Ακάμα θα συζητήσει την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, στις 11.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Την ίδια ημέρα στις 11.30 το πρωί πρόκειται να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με αντικείμενο τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά τμήματα και η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής για την αντιμετώπισής τους. Επίσης στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Διερώνας λόγω βλάβης στην υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλλιάς, οι Κανονισμοί και ο Νόμος του 2017 περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων.

Share on: