Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή 12-16 Μαρτίου

StockSnap_6ADA4360BE

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, έχει ως θέμα την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αιτητών ασύλου που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου σε θέματα εκπαίδευσης και φιλοξενίας.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, στις 9.30 το πρωί, αναφορικά με τους Προϋπολογισμούς των Ημικρατικών Οργανισμών για το 2018 (Αρχής Λιμένων Κύπρου, Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου & Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου). Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τον τροποποιητικό νόμο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας και τους Προϋπολογισμούς του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, στις 10.00 το πρωί, περιλαμβάνεται το θέμα του Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2018, του νόμου περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας και του τροποποιητικού νόμου για τους δήμους, με βάση τον οποίο δίνεται η εξουσία στα δημοτικά συμβούλια να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, σωματεία ή ιδρύματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τον Νόμο περί Φορολογίας των Κληρονομιών και ακολούθως τη ρύθμιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οικιστικών μονάδων σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης σε πρόσφυγες που έχουν αποβιώσει πριν το 2006.

Τους Κανονισμούς για τη ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων και τον τροποποιητικό νόμο Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις θα συζητήσει η Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη συνεδρίασή της την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί, αναφορικά με τον τροποποιητικό νόμο περί Πολιτικής Δικονομίας, περί Συντάξεων, περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τον Νόμο για την Προώθηση και την Προστασία του Μητρικού Θηλασμού και την Προστασία της Μητρότητας, καθώς και τον τροποποιητικό νόμο για τον Ποινικό Κώδικα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, στις 11.30 το πρωί, με πρώτο θέμα το νόμο για τη χρήση και διακίνηση Μέσων Συσκευασίας που Προορίζονται για την Εμπορία και Διάθεση Οπωροκηπευτικών Ειδών. Θα γίνει ενημέρωση για την «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χωροθέτηση των περιοχών/ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.». Τέλος, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τον τροποποιητικό νόμο για την εξοικονόμηση νερού.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, στις 8.15 π.μ., περιλαμβάνει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας του 2018 και τον τροποποιητικό νόμο με σκοπό την αντικατάσταση και μετονομασία του όρου «Εκτελεστικός Γραμματέας» του Οργανισμού με τον όρο «Εκτελεστικός Διευθυντής». Επιπρόσθετα θα συζητηθεί ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του 2012, οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 και τέλος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, συμπεριλαμβάνει τους Κανονισμούς για τη θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας), την πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τους εγκλωβισμένους αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων, καθώς και το νόμο για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα την ενημέρωση για τις αναπτύξεις ξενοδοχείων/επαύλεων και κτιρίων που προγραμματίζονται να γίνουν στην περιοχή «σπήλιοι της Πέγειας».

Την ίδια μέρα και ώρα θα συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με σκοπό να ενημερωθεί για τις αποκαλύψεις και έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά offshore εταιρείες, βάση των περίφημων εγγράφων «PanamaPapers» και πιθανή φοροδιαφυγή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας η οποία θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, στις 10.30 το πρωί, θα συναντηθεί με τον νέο Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου με τον οποίο θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Ακόμη θα συζητηθεί ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2018 και ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2018. Επίσης στην ατζέντα περιλαμβάνεται η νομοθεσία για την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Την ίδια μέρα και ώρα θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου. Επίσης θα συζητηθούν ο Νόμος περί της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων, ο Νόμος για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. Επίσης η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τη Συμφωνία για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τη Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων. Ακόμη θα συζητηθεί ο Νόμος για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on MissingPersons – ICMP), και η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή Κλεμμένης ή Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή Μεταφορά Πολιτιστικής Περιουσίας.

Share on: