Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

StockSnap_9CA1AYUAZK

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018, στις 9.30 το πρωί με θέμα την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2018 και την αποδέσμευση κονδυλίου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Ακολουθεί η εισαγωγή ρυθμίσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας και τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο νομοθετικό έργο τη Επιτροπής συγκαταλέγεται η παραχώρηση δυνατότητας στους υποψήφιους αγοραστές πιστωτικών διευκολύνσεων για τη διενέργεια από τους ίδιους ή από τρίτους για λογαριασμό τους, εκθέσεων δέουσας επιμέλειας και διασαφήνιση ότι η πρόσβαση και διάθεση πληροφοριών που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων, οι οποίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018, στις 10.00 το πρωί, συμπεριλαμβάνει την τροποποίηση του νόμου για τους Δήμους, για την Εκλογή Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, και για την Εκλογή των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θα συζητηθεί ο νόμος περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και θα γίνει ενημέρωση της Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, στις 10.00 το πρωί, αναφορικά με το θέμα της εξουσίας στα δημοτικά συμβούλια να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, σωματεία ή ιδρύματα αλλά και το Νόμο περί Θέσπισης, Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή, περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 στις 2.30 μ.μ, με θέμα τον Νόμο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος και το Νόμο για την Επιβολή Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ακόμη θα συζητηθούν οι Κανονισμοί της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου – Θέσεις Προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) του 2018 και Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα.

Η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας θα συνέλθει σε συνεδρία την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, στις 8.30 το πρωί, για τη συζήτηση των πιο κάτω σχεδίων υπηρεσίας:
• Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων – Θέση Ανώτερου Τεχνικού
• Οι περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου – Θέση Γενικού Διευθυντή
• Οι περί Τυπογραφείου – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως
• Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος – Θέση Γενικού Διευθυντή
• Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
• Οι περί Τμήματος Δασών – Θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και Μηχανικού Πτητικών Μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, στις 8.30 το πρωί, για το θέμα του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας, καθώς και για την ασφάλεια, υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και την ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία. Επίσης θα εξεταστούν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στη σχολική μονάδα από τους μαθητές και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως προς την εφαρμογή κλιματιστικών συστημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας. και τα μέτρα που λαμβάνονται, τους ελέγχους που διενεργούνται και την αστυνόμευση στα σχολεία σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αύξηση των φαινομένων βανδαλισμών στις σχολικές μονάδες.

Στις 9.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με θέμα τη Θέση Διευθυντή στη Σχολή Κωφών, τον περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο, τον Νόμο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, και την ενημέρωση για εργασιακά θέματα που προκύπτουν για τους Ειδικούς Αστυνομικούς.
H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, θα συνεδριάσει από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με θέμα την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of Auditors) για το οικονομικό έτος 2017 από το μέλος αυτού κ. Λάζαρο Λαζάρου.

Την ίδια ημέρα στις 11.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα την ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού της Εφόρου Ασφαλίσεων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιζομένων. Την ίδια ώρα θα συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για την τροποποίηση του νόμου που αφορά τους σκύλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, στις 10.30 το πρωί, με θέμα τους Κανονισμούς για το Γενικό Σύστημα Υγείας. Επίσης, η Επιτροπή Άμυνας θα συνεδριάσει στις 1.00 μ.μ. με θέμα την τροποποίηση του νόμου για τους Εργοδοτουμένους με Εργασία Ορισμένου Χρόνου, ενώ θα γίνει ενημέρωση της Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων αναφορικά με το Νόμο για τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Share on: