Αρχίζει η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό σήμερα στην Επιτροπή Οικ. και Προϋπολογισμού

pexels-photo-462383

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πραγματοποιήσουν από κοινού συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Karmenu Vella τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, στις 11.15 το πρωί στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Αίθουσα «Λεμεσός»).
H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με κύριο θέμα τον Προϋπολογισμό του 2018. Όσον αφορά τη νομοθετική εργασία που θα αρχίσει στις 14.00, αυτή περιλαμβάνει τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017 και τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο. Τέλος θα συζητηθεί το θέμα της εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.
Ο Νόμος περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως, ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμος του 2017, η νομοθεσία περί Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας και περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 2017 βρίσκονται στην ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Εσωτερικών που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, στις 10.00 το πρωί.
Επίσης την ίδια μέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συναντηθεί με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ακολούθως θα ασχοληθεί με τη λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, για να συζητήσει αρχικά την ανάγκη άρσης της ισχύουσας διάκρισης, η οποία δημιουργήθηκε από τη μη ένταξη όλων των πελατών της ΑΗΚ οι οποίοι πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση, στην ειδική διατίμηση 08. Ακολουθεί το θέμα της έλλειψης έργων υποδομής για την ανάπτυξη του κατασκηνωτικού τουρισμού και τέλος η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και οι επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, στις 11.30 το πρωί, αναφορικά με το Νόμο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα και ακολούθως τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας σήμερα και η ανάγκη λήψης μέτρων για τη σωστή ανάπτυξή του. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας – Θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και Μετεωρολογικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017 και περί Σπόρων Κανονισμοί του 2017.
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχει οριστεί για την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, περιλαμβάνει τη νομοθεσία για το λαχείο, τα άτομα με αναπηρίες και τη σύσταση ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ατζέντα έχει προστεθεί ακόμη ο Τροποποιητικό Νόμος του 2013 για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, η συνεδρία της οποίας έχει οριστεί για την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017, στις 8.00 π.μ., αρχικά θα καταπιαστεί με τη νομοθεσία για την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, τους κανονισμούς περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα), τον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο του 2017 και τέλος τις αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και προοπτικές που δημιουργούνται στην ειδική εκπαίδευση.
Ακόμη την Τετάρτη στις 11.00 το πρωί θα συναντηθεί η Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για συζήτηση επί θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας τους, ενώ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συναντηθεί στις 8.30 το πρωί με πρώτο θέμα τον περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος του 2017 και ακολούθως τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμος του 2017. Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης και άλλες νομοθεσίες και κανονισμούς που αφορούν την αστυνομία. Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 στις 8.30 το πρωί, με θέμα το νόμο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις, το νόμο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα.
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής σε σχέση με εισηγήσεις μελών της Βουλής για τροποποίηση του Νόμου Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων. Επίσης θα συζητηθεί ο Νόμος και κανονισμοί για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς), αλλά και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την λεωφόρο Αγλαντζιάς και οι συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, στις 10.30 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με πρώτο θέμα τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμο του 2017 και ακολούθως τον Νόμο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως και τέλος τη νομοθεσία περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών.
H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που έχει οριστεί για την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, στις 11.30 το πρωί, περιλαμβάνει τη νομοθεσία που αφορά στη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών και στην Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών.
Επίσης θα συζητηθεί ο νόμος που αφορά στη συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Νόμος περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα. Ακολουθούν τα εξής: o Νόμος περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο του 2017, o Νόμος περί της Συμφωνίας για την Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ο Νόμος περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Share on: