Πρόγραμμα συνεδρίων κοινοβουλευτικών επιτροπών εβδομάδας 18-22 Σεπτεμβρίου

StockSnap_25066CCDC6

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί με θέμα την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη μελέτη αναδιάρθρωσης της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Με πρώτο θέμα τα προβλήματα και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού θα συνέλθει την ίδια μέρα στις 9.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση με το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου. Ακόμη στις 11.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πρώτο θέμα τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι μετά την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης, η οποία τους καλεί να εγγραφούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Επίσης θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόθεση της κυβέρνησης να τερματίσει τη λειτουργία Στεγών Ηλικιωμένων και Βρεφοκομικών Σταθμών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέλος στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω επιτροπής περιλαμβάνονται οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμοί του 2017.

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017 είναι το μοναδικό θέμα στην ατζέντα της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στις 8.00 π.μ.
H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 στις 8.30 το πρωί, με πρώτο θέμα τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμο του 2017, τον περί Αστυνομίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τον περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη Αστυνομικοί) Νόμο του 2017 και τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017. Ακολουθεί η συζήτηση που αφορά στην ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με εγκλωβισμένους αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων και τέλος ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με θέμα την κατ’ επανάληψη μη συμμόρφωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Στρατού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. Την ίδια μέρα και ώρα θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017 και του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμο του 2017.

Την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017, στις 8.30 π.μ., θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για να συζητήσει Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2015. Ακόμη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει στις 10.30 το πρωί, με θέματα: τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017, τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017 και περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμούς του 2017.

Share on: