Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

bunker-1721291_1920

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, περιλαμβάνει το Νόμο περί Διενέργειας Εράνων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής για τη σύνταξη νέας πρότασης νόμου για τις αμβλώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, στις 9.30 το πρωί, αρχικά με τη συζήτηση επί προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην αγορά οικοπέδου και για άλλα προκύπτοντα θέματα. Ακολουθεί ο Νόμος περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ο Νόμος περί Ρυθμίσεως των Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Αγνοούμενων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Manfred Bergmann από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018, στις 11.00 το πρωί.

Μετά το πέρας της κοινής συνεδρίας, η κοινοβουλευτική επιτροπή εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων θα συνεχίσει τη συνεδρία της, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την τροποποιητική νομοθεσία για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, την προστασία της πατρότητας,
Tη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, στις 10.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών με θέματα τον τροποποιητικό νόμο περί Προσφύγων, περί Δήμων και το νόμο που αφορά τα επαρχιακά συμπλέγματα. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για την δομή και λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας, για την συμβολή των εθελοντών, καθώς επίσης και για τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία στην όλη δράση της. Τέλος θα συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση του προγράμματος καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας, και ο ρόλος και η αποστολή της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με κύριο θέμα την εγκατάλειψη των προσφυγικών συνοικισμών από τις υπηρεσίες του κράτους και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των προσφύγων.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει επίσης την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικό) Νόμο, και τους Κανονισμούς περί Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών.

Share on: