Πρόγραμμα συνεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών εβδομάδας 25-29 Σεπτεμβρίου

Cropped man and woman using electronic device free image

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, θα συζητήσει τη νομοθεσία περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών και ακολούθως τον περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμο του 2014 και τις Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων Προϋπολογισμού 2017 της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Στην ημερήσια διάταξη ακολουθεί η Αποδέσμευση κονδυλίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 για τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, η Παροχή Επαγγελματικών Υπηρεσιών σε θέματα ακίνητης περιουσίας, και η Αποδέσμευση κονδυλίων για την πραγματοποίηση τελικών πληρωμών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία τερματισμού τους και πραγματοποίησης τελικών πληρωμών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.

Η αρμόδια επιτροπή θα συζητήσει επίσης το θέμα της εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εσωτερικών και τους Δήμους Έγκωμης και Δερύνειας. Επίσης προγραμματίζεται ο Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και τοποθετήσεις αναφορικά με: το Νόμο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, το Νόμο περί Πτώχευσης, περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης, περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, περί Φορολογίας του Εισοδήματος, και περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της νομοθετικής εργασίας που αρχίζει στις 2.00 μ.μ., αυτή περιλαμβάνει τη νομοθεσία για τη Δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τη Δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, και την Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεδριάσει επίσης τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, στις 10.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τους Τροποποιητικούς Νόμους του 2003 περί Δήμων και Κοινοτήτων και ακολούθως τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013, και 2005 και τον περί Δημοσίων Οδών (Τροποποιητικό) Νόμος του 2009.

Στις 9.00 το πρωί θα συνέλθει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με την ακόλουθη θεματολογία: Το δικαίωμα των παιδιών να είναι μαζί τους οι γονείς τους όταν γίνονται ιατρικές εξετάσεις (αιμοληψίες κ.λπ.) και η πιθανή ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον τομέα αυτό, Ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος καθώς επίσης και των εργασιών του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, και η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.

Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει με θέμα τη νομοθεσία περί Φορολογίας των Κληρονομιών και θα ενημερωθεί για το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους προσφυγικούς οικισμούς. Η δε Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα πραγματοποιήσει συνάντηση με αντιπροσωπία της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, στις 9.45 π.μ. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει επισκέψεις την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, στο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Λεμεσού και στο Δημοτικό Σχολείο Χαλκούτσας.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Ο περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Νόμος του 2014, Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017, Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει επίσης την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12.00 το μεσημέρι, αναφορικά με τον Νόμο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα του 2014 και τη δημιουργία Λαϊκών Αγορών σε Δήμους και σε μεγάλα αγροτικά κέντρα για τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, περιλαμβάνει τον περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμο του 2017, τον περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2017, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, τον περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, και τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2017.

Ακόμη την ίδια ημέρα θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 11.00 το πρωί, για να συζητήσει τους Νόμους και Κανονισμούς του 2017 περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Επίσης η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία που αφορά την Προστασία και Διαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων.
Επίσης την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει στις 11.00 το πρωί, για να γίνει ενημέρωση για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος, το οποίο ετοίμασε η πενταμελής επιτροπή, την οποία διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο και να συζητήσει τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις 8.30 π.μ., με θέμα την Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2015. Επίσης θα συζητηθεί ο τρόπος εφαρμογής της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας και η εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας με την ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ στην Κύπρο και η τυχόν απώλεια εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις 10.30 το πρωί, με πρώτο θέμα την ανάγκη ενημέρωσης και λήψης απόφασης για εμβολιασμό των παιδιών και τους πιθανού κινδύνους που ελλοχεύουν από την τάση των νέων γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Ακολούθως θα συζητηθεί η νομοθεσία περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών και οι κανονισμοί που αφορούν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες. Την ίδια ημέρα θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς της.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, αναφορικά με το νόμο για την οδική ασφάλεια, ενώ θα ακολουθήσει ενημέρωση για το εξαγγελθέν έργο της Κυβέρνησης που χρονολογείται από το 2000 και αφορά τη σύνδεση των δρόμων Λευκωσίας – Τροόδους και των αξονικών δρόμων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

Share on: