Συναντήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών εβδομάδας 26 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου

pexels-photo-259165

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα το νόμο για τα Νοητικά Καθυστερημένα Άτομα και ακολούθως το νόμο Ποινικού Κώδικα.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, αναφορικά με τον Νόμο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών και το Νόμο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Επίσης θα εξεταστεί ο τροποποιητικός νόμος για το Ηλεκτρονικό Χρήμα και την εξ Αποστάσεως Εμπορία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ακόμη το νόμο για τον Προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2018. Θα συζητηθούν ακόμη οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 10.00 το πρωί, αφορά το νόμο περί Αρχείου Πληθυσμού, και τα έργα ανάπλασης της παραλίας της Πύλας. Ακολουθεί η πορεία του έργου του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωριών, και τα σχετικά προβλήματα που έχουν προκύψει και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Κοινοπραξία των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, για να συζητήσει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών και τον προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018. Ιδιαίτερα θα συζητηθεί η ανάγκη ρύθμισης των δανείων επαναδραστηριοποίησης που δόθηκαν σε πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή, ενώ παράλληλα θα γίνει ενημέρωση της Επιτροπής γύρω από τα μέτρα που έχουν παρθεί ως απόρροια της σημερινής οικονομικής κρίσης και προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν.

Επίσης την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2018. Ακολουθεί το θέμα των κανονισμών για τη Ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια μέρα θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 11.00 το πρωί, αρχικά για το νόμο περί Πολιτικής Δικονομίας και ακολούθως για τους κανονισμούς που αφορούν τη Θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Στις 11.30 το πρωί την ίδια μέρα θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αρχικά για τους τροποποιητικούς κανονισμούς που αφορούν τα κτηνοτροφικά φυτά, τους κανονισμούς για τη Θέση Διευθυντή στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το νόμο για την ίδρυση και λειτουργία Συνδέσμων Προστασίας Φυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 8.15 π.μ., αρχικά για τη νομοθεσία που αφορά στα ιδιωτικά φροντιστήρια και τα ιδιωτικά σχολεία. Ακολουθεί ο τροποποιητικός νόμος για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να μπορεί να ιδρύει, να συστήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των σκοπών του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα τον τροποποιητικό νόμο για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 1η Μαρτίου 2018, στις 10.30 το πρωί, με θέμα τον Νόμο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Share on: