Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Δευτέρα 26 Ιουνίου | Πρόταση νόμου για έδρα Αλληλεγγύης, Αρχείο Πληθυσμού, Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και ΦΠΑ στα οικόπεδα

taxes-1015399_1920

Για τις 9:30 π.μ. είναι προγραμματισμένο να συνέλθει σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συνεχίσει την εξέταση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ που προβλέπει ότι υπόκεινται σε ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται εξ’ επαχθούς αιτίας στο έδαφος του κράτους μέλους, ώστε να φορολογούνται τα γήπεδα προς οικοδόμηση (εισαγωγή ΦΠΑ 15%), Τη συζήτηση του νομοσχεδίου το οποίο αναθεωρείται συνεχώς ως προς τον ορισμό των οικοπέδων που θα φορολογούνται, παρακολουθούν με αγωνία όσοι εμπλέκονται στον κλάδο της ανάπτυξης γης. Μαζί με το νομοσχέδιο για το ΦΠΑ σε οικόπεδα θα συνεχιστεί και η εξέταση της πρότασης νόμου που συνυπογράφουν οι πρόεδροι ΔΗΣΥ και ΕΔΕΚ με την οποία τροποποιείται «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος», έτσι ώστε η απαλλαγή από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί της διάθεσης ιδιοκτησίας να επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

Ακολούθως η Επιτροπή θα εξετάσει το αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης, 12 θέσεων λειτουργού εκπαιδευτικού προγραμματισμού Α’ (Κλ.Α11ii) και 14 θέσεων λειτουργού εκπαιδευτικού προγραμματισμού (Κλ. Α8-10-11).

Για τις 10.40 π.μ. είναι ορισμένη η έναρξη της συζήτηση επί του νομοσχεδίου που θεσπίζει προσωρινές διατάξεις για αναστολή της εφαρμογής άλλων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.
Σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών θα αρχίσει τη συζήτηση και επί δύο νομοσχεδίων τα οποία τροποποιούν τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο έτσι ώστε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Θα ακολουθήσει η εξέταση αιτημάτων αποδέσμευσης κονδυλίων που είχε σταυρώσει η Βουλή κατά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβριο αλλά και των Κανονισμών για τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Τέλος στις 2:45 μ.μ. θα εξεταστούν εκ νέου οι δύο προτάσεις νόμου που αφορούν την Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων. Με την πρώτη πρόταση, την οποίαν υπογράφουν βουλευτές από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ τροποποιείται ο περί της Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας Νόμος με σκοπό τη μετονομασία της Μονάδας Αποκρατικοποίησης σε Μονάδα Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας και δυνατότητα διορισμού στη θέση Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα αυτά παράλληλα με τα καθήκοντα της δημόσιας θέσης στην οποία υπηρετεί. Αντίθετη με την μετεξέλιξη της μονάδας που επιχειρεί η πρώτη πρόταση είναι η δεύτερη, η οποία υπογράφεται από βουλευτές του ΑΚΕΛ και προκρίνει κατάργηση της Μονάδας που συστάθηκε το 2014 και εδώ και λίγο καιρό παραμένει ακέφαλη.

Έδρα Αλληλεγγύης
Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας θα εξεταστεί στις 9:30 π.μ. από την Επιτροπή Εσωτερικών η πρόταση νόμου που κατέθεσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Βουλής (και βουλευτής της Αλληλεγγύης) προς θεραπεία του νομικού κενού που προέκυψε με την έδρα της Αλληλεγγύης που δεν αποδέχθηκε η κ. Θεοχάρους. Η πρόταση νόμου προβλέπει ότι αν για οποιονδήποτε λόγο υποψήφιος πριν από την έναρξη της βουλευτικής περιόδου αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα για την οποία έχει ανακηρυχθεί ως εκλεγείς ή κενούται βουλευτική έδρα κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, η έδρα πληρούται σε διάστημα 45 ημερών το πολύ από τον πρώτο επιλαχόντα.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Εσωτερικών, έχοντας υπόψιν τις θέσεις της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θα συνεχιστεί τη συζήτηση του περί Προσφύγων Νόμου. Το νομοσχέδιο αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα.
Ενδιαφέρον είναι και το αυτεπάγγελτο θέμα που θα εξετάσει σήμερα στις 11:15 π.μ. η Επιτροπή όσον αφορά τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης του Αρχείου Πληθυσμού. Για το θέμα που ενέγραψε ο βουλευτής Γ. Περδίκης κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας.

Τέλος η Επιτροπή θα εξετάσει πρόταση νόμου που κατέθεσε η πρόεδρός της Ελένη Μαύρου με την οποία επιδιώκει την αύξηση από τρεις βδομάδες σε δύο μήνες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δικαιούται ένας υποψήφιος να διαβιβάζει τα προεκλογικά του έξοδα προς τον έφορο της επαρχίας του (και από εκεί στον γενικό ελεγκτή). Υπενθυμίζεται ότι η μη έγκαιρη υποβολή τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κάθε μέρα κατά 50 ευρώ.

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας έχουν δώσει ραντεβού στις 8 το πρωί στο κτίριο Αναστάσιος Λεβέντης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο θα ξεναγηθούν και θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρύτανη, ο οποίος και τους προσκάλεσε.

Share on: