Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 26-30 Μαρτίου 2018

adult-cap-dark-838696

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέματα τον Τροποποιητικό Νόμο του 2015 περί Ποινικού Κώδικα και τον Τροποποιητικό Νόμο του 2016 για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 στις 9.30 το πρωί, περιλαμβάνει την τροποποιητική νομοθεσία αναφορικά με τα Τέλη και Δικαιώματα του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος και το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων για την ορθότερη εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα συζητήσει επίσης το θέμα της Αύξησης των εσόδων του ΚΟΑ που προέρχονται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και μεταφορά κονδυλίων μεταξύ διαφόρων άρθρων για την κάλυψη της πρόσθετης χορηγίας στα προσφυγικά σωματεία καθώς και των χαριστικών παροχών σε αθλητές και προπονητές. Ακόμη η ατζέντα της Επιτροπής περιλαμβάνει τον Προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 αναφορικά με το θέμα της κάλυψης του κόστους αγοράς μετοχών της εταιρείας ιδιωτικού δικαίου ESCO AHK LTD.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018, στις 10.00 το πρωί, όπου θα συνεχίσει η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Αγαθοεργών Ιδρυμάτων. Επίσης θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη Φορολογία του Εισοδήματος και τη Φορολογία Κεφαλαιουχικών Κερδών. Ακόμη στη συνεδρία της Επιτροπής θα συζητηθεί ο τροποποιητικός νόμος με βάση τον οποίο δίνεται εξουσία στα δημοτικά συμβούλια να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, σωματεία ή ιδρύματα. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τις ζημιές και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Λεμεσού και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην Κοινότητα Πισσουρίου. Τέλος η Επιτροπή θα εξετάσει το ζήτημα της αναπροσαρμογής συνόρων στην κοινότητα Καλαβασού με βάση τα λανθασμένα χωρομετρικά σχέδια που έγιναν και την επιτόπου κατάσταση και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και γης, καθώς και η καθυστέρηση των υπηρεσιών για ρύθμιση επιτόπου της κατάστασης.

Την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει, αρχικά για την ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο σχέδιο παραχώρησης ειδικού επιδόματος σε πρόσωπα, τα οποία υπηρέτησαν αυξημένη θητεία στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο του 1974 ή / και ήταν αιχμάλωτοι ή / και τραυματίες πολέμου, και στην ετοιμασία νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην παροχή ανεργιακού επιδόματος και επιδόματος ασθενείας για όσους συμπλήρωσαν το 63ο έτος της ηλικίας τους και δεν επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με κύριο θέμα τα προβλήματα και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. Συγκεκριμένα, η συζήτηση θα περιοριστεί στις δυσκολίες εξεύρεσης προσωπικού που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία και στους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Επίσης την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, στις 11.30 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων όπου θα συζητηθεί ο νόμος για την Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων και την Ενοποίηση και Αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων. Τέλος η εν λόγω επιτροπή θα συναντηθεί με το νέο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή.

Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, στις 8.15 π.μ., θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού αρχικά για τον Προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και τους τροποποιητικούς κανονισμούς του 2018 που αφορούν την ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων. Επίσης η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το ζήτημα της τροποποίησης των βασικών κανονισμών, ώστε μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου να μπορούν να συμμετέχουν, με ή χωρίς αντιμισθία, σε εξωτερικά ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησης της γνώσης, να ασκούν επιπρόσθετη διδασκαλία και να παρέχουν υπηρεσίες. Στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής περιλαμβάνονται επίσης οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το Διανέλλειο Γυμνάσιο Λάρνακας, καθώς και η μεταφορά μαθητών στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων με παλαιού τύπου λεωφορεία, τα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την ασφάλεια τους, καθώς επίσης και οι πρόσφατες απεργίες που λαμβάνουν χώρα και επηρεάζουν τους μαθητές των σχολείων των Λευκάρων.

Την ίδια μέρα στις 9.00 το πρωί θα συνέλθει και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με θέματα τον τροποποιητικό νόμο περί Πτώχευσης, περί Φυλακών, περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, καθώς και περί Αποδείξεως αλλά και την έλλειψη φρούρησης και απουσία συστήματος ασφάλειας στα Δικαστήρια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί, κατά την οποία θα γίνει ενημέρωση για
τη λειτουργία τoυ θεσμού του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό θα συζητήσουν ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 9.30 το πρωί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 10.30 το πρωί, με θέμα τον Προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2018 και την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing).

Συνάντηση με το νέο Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Share on: