Αυτή τη βδομάδα στη Βουλή | Προϋπολογισμός, αγνοούμενοι και εγγραφή χαλουμιού ως ΠΟΠ

tomatoes-tomato-mozzarella-basil-mozzarella-144239

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, στις 9.30 το πρωί, με πρώτο θέμα τον προϋπολογισμό του 2018 σε ότι αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Εν συνεχεία, στις 12:00, θα ξεκινήσει η νομοθετική εργασία με πρώτο θέμα τον τροποποιητικό νόμο του 2017 για τους ελεγκτές έτσι ώστε αφενός να είναι πιο ξεκάθαρες οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται, να συμπληρωθούν ορισμένες παραλείψεις και αφετέρου να καλυφθούν νομικά τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων, μέχρι τώρα, διενεργούσαν ελέγχους πριν την ψήφιση του υφιστάμενου νόμου. Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθεί η τροποποίηση του ίδιου νόμου έτσι ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία για την εγγραφή σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών το Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018. Η συζήτηση της επιτροπής θα συνεχιστεί με την τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπλέον, στις 12:35, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την αποδέσμευση κονδυλίων προς το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το τμήμα Περιβάλλοντος καθώς και για το τμήμα Δασών. Επίσης, για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και για το Υπουργείο Οικονομικών.

Αργότερα, στις 12:45, θα ξεκινήσει η συζήτηση για τις εξαιρέσεις πλήρωσης κενών θέσεων για την πιθανή κάλυψη θέσεων στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Αρχή Λιμένων και στο Υπουργείο Άμυνας. Ακολουθεί ο νόμος περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, που αφορά την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €261.191.250 για την κάλυψη διάφορων αναγκών για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017. Θα συζητηθεί ακόμα ο νόμος που αφορά τη δημιουργία υφυπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, και υφυπουργείου Τουρισμού.

Επίσης η εν λόγω επιτροπή θα ασχοληθεί με τις συμπληρωματικές πιστώσεις για τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (ποσό €70.000 για σκοπούς αγοράς υπηρεσιών και πρόσληψης του εμπειρογνώμονα), την Αρχή Λιμένων Κύπρου (€1.902.000 για σκοπούς υλοποίησης της νέας δομής της Αρχής μετά την εμπορικοποίηση μέρους των δραστηριοτήτων του λιμανιού και την αλλαγή του ρόλου της καθώς και κάλυψη απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών) και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ποσό €7.600.000 για να καλυφθεί το έλλειμμα που είχε το Ταμείο Συντάξεως και το σχέδιο υλοποίησης για την Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης).

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει και την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί για τον προϋπολογισμό του 2018.

Τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, στις 12:00 το πρωί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεδριάσει για το άρθρο 3 του τροποποιητικού νόμου, του 2017, για το αποχετευτικό σύστημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, στις 8.45 το πρωί, με θέμα τις εξελίξεις που προκύπτουν σήμερα στο θέμα των αγνοουμένων.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει επίσης την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με θέμα την κατάργηση ή μείωση της σύνταξης γήρατος για κάποιους συνταξιούχους. Την ίδια ημέρα, στις 12:00, θα συζητηθεί η καθυστέρηση που υπάρχει για το ανεργιακό επίδομα και άλλων επιδομάτων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δικαιούχους και η ανάγκη λήψης μέτρων για την επίλυσή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, στις 11.30 το πρωί, με πρώτο θέμα την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα προβλήματα που εμφανίστηκαν μετά από το εμπόριο χαλλουμιού που αφορούν τις καταγγελίες κατασκευής χαλλουμιού κατά παράβαση του προτύπου. Για αυτό μετά από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συζητηθεί η διαδικασία εγγραφής του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και η εφαρμογή του προτύπου CYS94/1985 του πιο πάνω προϊόντος. Ταυτόχρονα υπάρχει η ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το σχέδιο στήριξης του κλάδου της κτηνοτροφίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τέλος θα συζητηθεί ο νόμος περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με μοναδικό θέμα το νόμο Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, διαμορφώθηκε ως εξής: Αρχικά, θα ασχοληθεί με τον νόμο για την προστασία από παρενόχληση και παρενοχλητική παρακολούθηση και τον τροποποιητικό νόμος παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων που αφορούν παράνομες δραστηριότητες. Έχουν προστεθεί επίσης ως θέματα οι περί Νομικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του 2017 για τη Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας και οι περί Υπουργικού Συμβουλίου Κανονισμοί του 2017 για τη Θέση Γενικού Διευθυντή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, στις 10.30 το πρωί, αρχικά για το νόμο Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών, του 2017, που αφορά την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον τομέα της Υγείας. Αργότερα, στις 11:00, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου και του κανονισμού για τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχοτρόπες ουσίες και συγκεκριμένα για τη χορήγηση φαρμακευτικής κάνναβης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, αναφορικά με τη διαδικασία στέγασης του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας. Έπειτα θα εξεταστεί η καταγγελία που αφορά τις μετακινήσεις ανώτερων λειτουργών από τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, και μετά ακολουθεί η σχετική ενημέρωση για τις ενέργειες του Τμήματος Φορολογίας όσον αφορά τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και τις ροές κεφαλαίων από το 2003. Ακόμη θα συνεχιστεί η συζήτηση όσον αφορά τον έλεγχο φοροδιαφυγής και την αξιολόγηση του Τμήματος Φορολογίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών. Τέλος, η επιτροπή θα συζητηθεί τη Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2016.

Share on: