Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017: Έλεγχος εποπτείας τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα, Ίδρυση Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και ξανά διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων

StockSnap_6K44GCAI51

Συναπάντημα… Τραπεζών σήμερα στις 11:15 στη Βουλή καθώς η Επιτροπή Θεσμών θα ελέγξει το εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, το επίπεδο ανταπόκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις αρμοδιότητές της και ειδικότερα στην άσκηση ουσιαστικού ελέγχου επί των πράξεων και παραλείψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των χορηγήσεων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη διαχείριση της Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) και των διορισμών στα διοικητικά συμβούλια και τις διευθυντικές θέσεις των κυπριακών τραπεζών. Για το θέμα που αναμένεται να προκαλέσει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον κλήθηκαν να παραστούν η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή εκπρόσωποι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, της Alpha Bank Cyprus Ltd, Ancoria Bank Ltd, Astrobank Ltd, της RCB Bank Ltd, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, της Eurobank Cyprus Ltd, της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Προβλήματα «εσπερινών» εκπαιδευτικών
Λίγο πριν από τις θερινές διακοπές, θέλοντας να τακτοποιήσει τις όποιες εκκρεμότητες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έχει προσκαλέσει τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Καδή για να ενημερωθεί για το τι επείγεται να ψηφιστεί ή τι αναμένεται να κατατεθεί εκ μέρους του υπουργείου. Το ραντεβού με τον Υπουργό δόθηκε στις 8 το πρωί ενώ στη συνέχεια παρουσία του κ. Καδή θα αρχίσει η συζήτηση επί του νομοσχεδίου με το οποίο ιδρύεται η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητο και πλήρως αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Στη συνέχεια, πάλιν παρουσία του κ. Καδή, θα εξεταστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και οι οποίοι, μετά την κατάργηση του Ιδρύματος Απογευματινών και Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (ΙΔΑΒΕΠ), εργοδοτούνται με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών.

Μετά τα πιο πάνω η επιτροπή Παιδείας θα συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα και διαδικασίες για αποτροπή και πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων.

Ξανά για διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων
Στις 11 το πρωί θα συνέλθει η Επιτροπή Περιβάλλοντος με πρώτο θέμα την συνέχιση της εξέτασης του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμου (αναθεωρημένο κείμενο) ο οποίος σκοπεί σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Δημοκρατίας που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας της, της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης στα θαλάσσια ύδατά της και της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων της. Πρόκειται για νομοσχέδιο που καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Δημοκρατίας, δηλαδή ο προσδιορισμός/ καθορισμός των χρήσεων που έχει ή μπορεί να έχει στο μέλλον κάθε τμήμα των θαλασσίων υδάτων του κράτους.

Ακολούθως η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση για το περιβόητο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Αφού η συζήτηση μετά από πολλές συνεδρίες είχε εξαντληθεί, το νομοσχέδιο οδηγήθηκε στην Ολομέλεια πριν τρεις βδομάδες ωστόσο για να αναβληθεί λόγω πολλών τροπολογιών. Αυτές τις τροπολογίες λοιπόν θα εξετάσουν σήμερα παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας οι βουλευτές.

Κρατικό αρχείο και διαμεσολάβηση
Την κατ’ άρθρον συζήτηση επί του εναρμονιστικού νομοσχεδίου «Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος του 2017» θα συνεχίσει σήμερα στις 9 το πρωί η Επιτροπή Νομικών. Ακολούθως στις 9:45 είναι προγραμματισμένο να συνεχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος έτσι ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις διατάξεις που προτείνονται με το νομοσχέδιο «Ο Περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2016.» Ειδικότερα, στόχος του νομοσχεδίου είναι όπως οι διατάξεις που ρυθμίζουν το γενικό δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία του δημοσίου να εφαρμόζονται κατά τρόπο νομικά συμβατό με τις προτεινόμενες βάσει του νομοσχεδίου για πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση στα αρχεία που βρίσκονται, υπό την εποπτεία του Κρατικού Αρχείου.

Τέλος τα μέλη της επιτροπής θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου με το οποίο θεσπίζεται νομοθεσία η οποία ρυθμίζει το θεσμό της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις, η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση συναινετικών προσεγγίσεων, με σκοπό τον περιορισμό των συγκρούσεων και της εχθρότητας μεταξύ των μερών και τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις οικογενειακές συγκρούσεις και τη διάλυση του γάμου, τη στήριξη και διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα γονέων και τέκνων και τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.

Share on: