Προϋπολογισμός και Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών στην ατζέντα της Βουλής τη Δευτέρα 7/11 και Τρίτη 8/11

balance-2108024_1920

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με πρώτο θέμα τον Προϋπολογισμό του 2018. Όσον αφορά τη νομοθετική εργασία που θα αρχίσει στις 11.30 π.μ., αυτή περιλαμβάνει τον Τροποποιητικό Νόμο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που αφορά ρυθμίσεις για ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και ωφελημάτων αφυπηρέτησης για ορισμένες ομάδες αξιωματούχων και υπαλλήλων.

Η έναρξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ορίζεται την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, στις 9.30 το πρωί, με πρώτο θέμα την ανάγκη άρσης της ισχύουσας διάκρισης, η οποία δημιουργήθηκε από τη μη ένταξη όλων των πελατών της ΑΗΚ οι οποίοι πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση, στην ειδική διατίμηση 08. Έπειτα θα συζητηθεί το πλαίσιο εξουσιών, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της Εφόρου Ασφαλίσεων σε σχέση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και εξέταση των καταγγελιών για τη μη τήρηση και κατάχρηση του εν λόγω πλαισίου από μέρους της Εφόρου Ασφαλίσεων.

Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, στις 9.30 το πρωί, θα συζητήσει για την λειτουργία του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και την μετεξέλιξή του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. Θα γίνουν τοποθετήσεις αναφορικά με την σχετική καθυστέρηση παραχώρησης δανείων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και τα προβλήματα που προκύπτουν από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα για την δανειοδότηση ήδη εγκεκριμένων προσφύγων.

Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα συνεδριάσει την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, για να συζητήσει τον περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2017. Αργότερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.

Την ίδια μέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνέλθει στις 11.30 το πρωί, για να συζητήσει τον Νόμο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων και την ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου, για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών, στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Share on: