Χορηγήματα του Οργανισμού Νεολαίας, άγρια πτηνά και θηράματα και συνέχεια στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή

StockSnap_6K44GCAI51

Η έναρξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ορίζεται την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, στις 8.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τους Κανονισμούς αναφορικά με τις συντάξεις και τα χορηγήματα του Οργανισμού Νεολαίας. Έπειτα θα συζητηθεί η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το κάθε δημόσιο Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων, να μπορεί να ιδρύει, να συστήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των σκοπών του, και τέλος θα συζητηθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά φροντιστήρια.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με θέμα τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 και πιο συγκεκριμένα την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, την Ελεγκτική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών.

Η Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει στις 11.00 το πρωί της ίδιας ημέρας με θέμα την εξέταση των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου θα γίνει ενημέρωση για τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017 στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τη θέση Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τα Σχέδια Υπηρεσίας. Μετά θα συζητηθεί η διαδικασία πρόσληψης στην Αστυνομία και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τις προσλήψεις. Στην συνέχεια η συζήτηση θα επεκταθεί στην Αναφορά Πράξεων Διαφθοράς σχετικά με τα συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας, ενώ τέλος η συζήτηση θα κλείσει με τη Νομοθεσία του 2016 που αφορά την Αποκάλυψη Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, για τις προτάσεις νόμου Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων, το νόμου που αφορά στην Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα, και τους κανονισμούς για τη Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για τις προγραμματιζόμενες αναπτύξεις στο Πέρα Πεδί που αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας και άλλων παρεμφερών αναπτύξεων και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αυτή θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, για το θέμα της σύμβασης μίσθωσης βιομηχανικού οικοπέδου στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεχίσει τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου στις 09.45 το πρωί αναφορικά με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017, στις 10.30 το πρωί, με πρώτο θέμα την προκαταρτική συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων και ακολούθως θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία που αφορά την Κοινοτική Φροντίδα για τη Ψυχική Υγεία.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, αναφορικά με τον Τροποποιητικό Νόμο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που αναμένεται να κατατεθεί στη προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος). Ακολουθεί το Τροποποιητικό) Διάταγμα
περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα), και οι προτάσεις νόμου για το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα πραγματοποιήσουν από κοινού συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους κ. Günther Oettinger την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Αίθουσα «Πάφος»).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, θα συνεδριάσουν υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκτάκτως από κοινού την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, στις 9.00, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τη Βιοηθική, Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη, με βάση το επισυνημμένο πρόγραμμα εργασιών.

Share on: