Navigation Menu
dp lordos
Μη εκλεγμένος

Δημήτρης Π. Λόρδος

Πολιτικός Μηχανικός/Επιχειρηματίας
Κόμμα Οικολόγοι
Περιφέρεια Αμμόχωστου

Συνοπτικό προφίλ

Ο Δημήτρης γεννήθηκε στην Αμμ/στο (στις 28/09/1951), όπου και μεγάλωσε. Από του 1974
ζει και εργάζεται στη Λεμεσό.
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο της «Χρυσής Ακτής» και μετά στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.
Αφού συμπλήρωσε διετή θητεία στο Κυπριακό Ναυτικό σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο
“Polytechnic of The South Bank” του Λονδίνου.
Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος σε οικογενειακή επιχείρηση ανάπτυξης γης και
οικοδομών, κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων.
Από του 1997 ίδρυσε εταιρεία που ασχολείται κυρίως με την έρευνα και ανάπτυξη
τεχνολογιών παραγωγής πράσινης ενέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης
απορριμμάτων και αποβλήτων. Πρόσφατα έκτισε και το Οικολογικό σπίτι με πλήρη
απεξάρτηση από νερό και ενέργεια και με μηδενική συνεισφορά στην ρύπανση.
Είναι μέλος του Ροταριανού Ομίλου Αμμ/στου στον οποίο για σειρά ετών διεύθυνε την
επιτροπή περιβάλλοντος σκοπός της οποίας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε
θέματα προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
Είναι παντρεμένος με δυο παιδιά.

Απόψεις για σημαντικά θέματα

1. Ποιοι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην υποβολή υποψηφιότητας;
1.Υποβάλλω υποψηφιότητα γιατί:
α) Θεωρώ ότι όλα τα κακώς έχοντα στον τόπο μας οφείλονται κυρίως στην ελλιπή η
επιλεκτική εξάσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους εκπρόσωπους (βουλευτές) των
μεγαλύτερων κομμάτων του τόπου μας. Θεωρώ επίσης ότι τα μεγάλα κόμματα και οι
αντιπρόσωποι τους συνεργάζονται παρασκηνιακά στην εκκόλαψη σκανδάλων κ.τ.λ. και
είναι γι’ αυτό που για δεκαετίες τώρα, δεν εξιχνιάζονταν σκάνδαλα. Ούτε ο εκάστοτε
πρόεδρος της Κ.Α. δεν είχε την πολιτική δύναμη να τους σταματήσει, όταν ταμπουρώνονται
όλοι μαζί στο ίδιο βρώμικο «χαράκωμα». Χώρα Μπανανία κυριολεκτικά.
β)Η κίνηση των οικολόγων να δεχτούν την ένταξη μικρών, πολιτικά ανεξάρτητων και
ανιδιοτελών, κινημάτων και ατόμων, κάτω από την πολιτική ομπρέλα τους, δίδει για πρώτη
φορά την δυνατότητα σε ανεξαρτήτους υποψηφίους βουλευτές να διεκδικήσουν θέση στη
βουλή, με ίσες πιθανότητες εκλογής όπως και σε οποιουσδήποτε υποψηφίους άλλου
παραδοσιακού κόμματος.
γ) Θεωρώ ότι η κίνηση των Οικολόγων αντιστοιχεί στην μονομερή εφαρμογή της οριζόντιας
ψηφοφορίας (ή «μίνι» οριζόντιας), από την οποία όσοι τυχών εκλεγούν
(συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου) θα είναι ανιδιοτελής και ανεξάρτητοι
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κυπριακού λαού (όχι κόμματος), οι οποίοι, επί τέλους,
θα μπορούν να ασκούν πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, τόσο στην «εξουσία» όσο και
στα «αμαρτωλά» κόμματα, κτυπώντας έτσι όλα τα κακώς έχοντα στην ρίζα τους.
2. Σε ποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές από αυτές που δεν έχετε συμμετάσχει θα θέλατε να συμμετάσχετε και γιατί;
. Θα ήθελα να συμμετέχω στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
περιβάλλοντος, καθώς και στην επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας, Τουρισμού (και
ενέργειας).
3. Τι θα θέλατε, αν μπορούσατε, να αλλάξετε από τη λειτουργία της Βουλής;
Οι αλλαγές που θα ήθελα στην λειτουργία της Βουλής είναι όλες οι συνεδριάσεις της να
είναι ανοικτές για το κοινό εκτός και εάν συζητούνται θέματα εθνικής ασφάλειας κ.τ.λ.
4. Ποιες οι κόκκινες γραμμές σας, συνοπτικά, που θα σας απέτρεπαν από του να ψηφίσετε ναι στο δημοψήφισμα για τη λύση του Κυπριακού;
Κόκκινες γραμμές στο Κυπριακό αποτελούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων ως και η πολιτική/οικονομική βιωσιμότητα της λύσης.
5. Ποια είναι τα κυριότερα κατά την άποψή σας προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία μας παρά την έξοδο από το μνημόνιο;
Κυριότερα οικονομικά προβλήματα μετά την έξοδο από το μνημόνιο θεωρώ την ανεργία, τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα επακόλουθα τους, δηλαδή τα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα που δημιουργούν. Παράλληλα θα πρέπει να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία
ως και οι πελατειακές σχέσεις που παραδοσιακά γαλουχούν τα μεγάλα (αμαρτωλά)
κόμματα της χώρας μας, αποτέλεσμα των οποίων είναι η υπανάπτυξη και η συγκέντρωση
πλούτου σε ολίγους «ημέτερους».
6. Είστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικοποιήσεων;
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορεί να είναι θετική εξέλιξη όπου η μεταρρύθμιση/εκσυχρονισμός
και η από-κομματοποίηση των ημικρατικών οργανισμών δεν είναι εφικτά
7. Θεωρείτε ικανοποιητική την αντιμισθία του βουλευτή;
Η βουλευτική αντιμισθία θα πρέπει να είναι ανάλογη με τα πραγματικά έξοδα του βουλευτή
στην εξάσκηση τον καθηκόντων του και να είναι αποτρεπτικά μειωμένη εις περίπτωση που
ο βουλευτής θέλει να εξασκεί άλλο επάγγελμα.
8. Εάν δεν εκλεγείτε, πώς θα προσφέρετε στον τόπο σας;
Θα προσφέρω στον τόπο με κοινοποίηση παρεμβάσεων, προσωπικών ή εκ μέρους του
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στο οποίο θα συνεχίσω να συμμετέχω, σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και
ευνομίας.
9. Θα συνεχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας;
Δεν σκοπεύω να συνεχίσω την άσκηση του επαγγέλματος μου.
10. Ποια είναι η θέση σας για την θεσμοθέτηση εργαλείου ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών (e-petition) στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών; Δηλαδή, νομοθεσίας που να διασφαλίζει ότι με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών πολιτών, το αρμόδιο θεσμικό όργανο (κυβέρνηση, βουλή κοκ) θα υποχρεούται να εξετάσει το εν λόγω αίτημα και ακολούθως να απαντήσει τεκμηριωμένα ή να εκκινήσει διαδικασία εκπλήρωσης του αιτήματος;
Η θεσμοθέτηση εργαλείου ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών (e-petition) είναι άκρως
επιθυμητή.
11. Είστε υπέρ ή κατά για τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας;
Προς αποφυγή της κατάχρησης της βουλευτικής ασυλίας επιβάλλεται ο περιορισμός της
σε αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις.
12. Είστε υπέρ ή κατά για την αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης;
Η αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης είναι επιθυμητή υπό αυστηρούς όρους και
προϋποθέσεις, για ιατρικούς λόγους, αλλά και για λόγους εξάλειψης των παράνομων
διακινητών.
13. Είστε υπέρ ή κατά για την νομιμοποίηση της θήρευσης αμπελοπουλιών;
Καθαρά προσωπική μου άποψη είναι ότι η νομιμοποίηση της θήρευσης αμπελοπουλιών
είναι επιθυμητή, όμως μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο (ξόβεργα) και υπό αυστηρούς
περιοριστικούς όρους, παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν για το κυνήγι και με σεβασμό
στον κανόνα της διατήρησης του ισοζυγίου στην φύση.
14. Είστε υπέρ ή κατά για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων;
Η νομιμοποίηση των εκτρώσεων είναι επιθυμητή μόνο σε περιπτώσεις που ιατρικοί
λόγοι το επιβάλλουν.

  Ερωτήσεις : 1 | Απαντήσεις : 1

 1. 1. Θα υποστηρίζατε μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων; Τι ακριβώς θα προτείνατε;
   
  2. Η ψήφιση νόμων διαφέρει από την εφαρμογή νόμων. Αν στο μέλλον κατηγορηθείτε για μια παρανομία, θα ζητούσατε συγγνώμη από το κοινό και θα παραδίδατε τη βουλευτική σας θέση, ακόμη και αν νομίζατε ότι είστε αθώοι;
   
  Ανδρέας Μιλιδώνης (Επiκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου)

  VN:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 0 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0
 2. dp lordos

  Οι απαντήσεις μου στις δυο ερωτήσεις σας (ημερ. 13/4/2016).
  1) Θα υποστήριζα πλήρη διαφάνεια στον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.
  Θα πρότεινα όπως το κάθε κόμμα να διαθέτει ιστοσελίδα προσβάσιμη από οποιονδήποτε όπου να καταχωρούνται όλες οι λεπτομέρειες είσπραξης και πληρωμής χρημάτων από τα κόμματα.
  Παράλληλα θα απαιτούσα την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την απαγόρευση είσπραξης χρημάτων/δωρεάς από ξένους οικονομικούς οργανισμούς. Σημείωση: οι ξένοι δίδουν δωρεές σε «αμαρτωλά» κόμματα στην Κύπρο για να τυγχάνουν εύνοιας στις οικονομικές συναλλαγές τους στην Κύπρο. Π.Χ. επιτρέπεται στις πετρελαιοεταιρείες να πωλούν σε ψηλές τιμές (πριν τους φόρους) και περιορίζουν την φορολογία στο ελάχιστο που επιτρέπει η Ε.Ε. Έτσι, χαρίζουν χρήματα που θα έπρεπε να εισπράττει το κράτος, στις εταιρείες, οι οποίες φαίνεται να δωρίζουν μέρος αυτών σε αριθμό κυπριακών αμαρτωλών κομμάτων.
  2) Επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να παρανομήσω, είναι φυσικό να αρνηθώ τις οποιοσδήποτε κατηγορίες, οι οποίες σίγουρα θα είναι άδικες, ούτε και θα κάνω την χάρη να παραιτηθώ εξ αιτίας μιας εκ του πονηρού κατηγορίας. Αν όμως υποπέσω σε σοβαρό παράπτωμα, έστω από άγνοια, δηλώνω από τώρα ότι θα παρέδιδα την τυχών βουλευτική θέση.

  VN:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 0 :: Το βλέπουν Αρνητικά 1

Πρέπει να είσαι συνδεδεμένος για να στείλεις την ερώτησή σου