Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2017 στην Ολομέλεια

pexels-photo-364308

Η ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 π.μ., περιλαμβάνει αρχικά το νόμο Φορολογίας του Εισοδήματος που αποτελεί τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το κίνητρο της παραχώρησης αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους 20% για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους 7% για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2012 έως 2016 να παραχωρηθεί και για το φορολογικό έτος 2017.

Ακολουθεί η πρόταση νόμου για Άτομα με Αναπηρίες που αφορά την εισαγωγή ρυθμίσεων και τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων σε σχέση με το Ταμείο Ειδικών Αναγκών του 2017. Έπειτα θα συζητηθεί ο νόμος περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, για την Ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η ατζέντα της ολομέλειας σήμερα περιλαμβάνει ακόμη το νόμο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων του 2017, για την αναγκαία θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων.

Η Ολομέλεια της Βουλής θα ασχοληθεί επίσης με το θέμα περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με στόχο την εναρμόνιση με τον κοινοτικό κανονισμό που αφορά τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής για δέσμευση λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Έπειτα θα γίνει συζήτηση για το νόμο που αφορά τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στις υφιστάμενες διατάξεις για την αποτελεσματικότερη ίδρυση και λειτουργία τους.

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο κυρωτικός νόμος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κληρονομιά. Ο κανονισμός για τα Μέλη και τις Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών του 2017, θα τεθεί επίσης προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Θα ακολουθήσει ο κανονισμός για την τροποποίηση των σχεδίων της Υπηρεσίας Μετεωρολογίας έτσι ώστε να αποτυπωθούν και να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες των θέσεων Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και Μετεωρολογικού Λειτουργού. Επίσης πρόκειται να θεσπιστεί σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανακριτή Α΄ στη Νομική Υπηρεσία, για τις ανάγκες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

Το νομοθετικό σώμα θα ασχοληθεί επίσης με την σχετική τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του γενικού διευθυντή στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ώστε οι όροι του να συνάδουν με τη ρυθμιστική απόφαση 04/2014 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου που αφορά το λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ. Θα γίνει επίσης, σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που αφορά το θέμα της ανόδου των ακροδεξιών, νεοναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων σε διάφορα κράτη.

Τέλος, τα θέματα που έχουν καταγραφεί και πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής: «Η απόφαση των κατοχικών αρχών για επιβολή δασμών στα προϊόντα που αποστέλλονται στους εγκλωβισμένους, η στήριξη των εγκλωβισμένων από το κράτος και τα μέτρα που οφείλει να λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για καταδίκη της παραβίασης της Συμφωνίας της Γ΄ Βιέννης από το κατοχικό καθεστώς», καθώς επίσης και η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα της λειτουργίας του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο.

Share on: