Συνεδρία Ολομέλειας, Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 | Έλεγχος Σωματείων, αναπομπή για οχήματα μεγάλου κυβισμού και ψήφισμα κατά Τραμπ

rice-field-green-grass-nature-53615

Με 22 θέματα στην ατζέντα της θα συνέλθει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής εκ των οποίων το ένα, το οποίο είναι και ιδιαίτερα σημαντικό, ήτοι το νομοσχέδιο περί προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων (βλ. αμπελοπούλια) θα αναβληθεί. Η συνεδρία έχει οριστεί για τις 11 το πρωί και όπως πάντα θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Vouliwatch Cyprus στο Youtube. Ξεχωρίζει η ψηφοφορία του «περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου» καθώς με το νομοσχέδιο αναθεωρείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων. Ουσιαστικά πλέον θα ελέγχονται αυστηρά. Την ίδια ώρα καταργείται η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των λεσχών. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο για το οποίο έγιναν πολλές συνεδρίες και υπήρξαν αρκετές διαφωνίες μεταξύ επηρεαζόμενων ενώ παρότι οδηγήθηκε στην Ολομέλεια ξανά αναβλήθηκε λόγω σωρείας τροπολογιών. Μεταξύ αυτών που κατατέθηκαν είναι και μια τροπολογία του ΔΗΣΥ που θα εξεταστεί σήμερα με την οποία από τις πρόνοιες της νομοθεσίας εξαιρούνται οι λέσχες των οποίων οι δραστηριότητες ή η φορολόγηση των δραστηριοτήτων τους διέπονται από ειδικό νόμο. Μεταξύ αυτών και η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας. Το θέμα είναι τρίτο στη σειρά για ψηφοφορία. Θα προηγηθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νόμο που ενέκρινε η Βουλή για μείωση του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας που καταβάλλουν ιδιοκτήτες συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων με μεγάλο κυβισμό (διπλοκάμπινα, 4Χ4). Η πλειοψηφία της Επιτροπής Μεταφορών που εξέτασε την αναπομπή εισηγείται στην Ολομέλεια να μην την αποδεχτεί και να επιμείνει στο νόμο που ψήφισε παρότι η θέση της κυβέρνησης είναι πως μειώνει τα έσοδα του κράτους και είναι αντιπεριβαλλοντικός. Δεύτερο θέμα στην ατζέντα είναι η πρόταση νόμου της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ελένης Μαύρου- της οποίας η ψήφιση από την Ολομέλεια αναβλήθηκε περισσότερο από δύο φορές- με την οποία τροποποιείται ο περί Κτηματομεσιτών νόμος. Όπως πληροφορείται το Vouliwatch  Cyprus παρόλη την διεξοδική συζήτηση, χθες αρκετά κόμματα κατέθεσαν νέες τροπολογίες. Ενδιαφέρον θα έχει και η συζήτηση αλλά και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για έγκριση σχεδίου ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να αποχωρήσουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Άλλα θέματα
Των πιο πάνω έπεται η ψηφοφορία των ακόλουθων:
• Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Οι κανονισμοί είχαν οδηγηθεί ξανά στην Ολομέλεια ωστόσο προέκυψε αίτημα αναβολής. Αφορούν τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας (Κλίμακες Α5, Α7 και Α9) προς υλοποίηση των διατάξεων του προϋπολογισμού και στα πλαίσια άσκησης του νέου ρυθμιστικού/εποπτικού ρόλου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.
• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014. Προβλέπει τη μείωση του ποσοστού βάσει του οποίου επιβάλλεται ο ετήσιος φόρος επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των δημοτικών ορίων, από 1,5 τοις χιλίοις που ισχύει σήμερα σε0,24 τοις χιλίοις. Επίσης, καθίσταται απαγορευτική για το έτος 2017 τυχόν συνολική αύξηση του επιβαλλόμενου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% συγκριτικά με τον συνολικό φόρο που επιβλήθηκε από τους δήμους για το έτος 2016.
• Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. Με το νομοσχέδιο κυρώνεται η σχετική συμφωνία η οποία υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου 2016 και αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ (ανεξάρτητος, διακυβερνητικός οργανισμός, που αποτελείται από 22 μέλη, εδρεύει στο Παρίσι και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση συμφωνίας πλαισίου που υπογράφηκε το 2004). Αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν ως πλήρη μέλη του ΕΟΔ.
• Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη βελτίωση της φορολογικής διαδικασίας σε ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την υποβολή φορολογικής δήλωσης, τη βεβαίωση φορολογίας, την επίδοση ειδοποιήσεων προς τους φορολογουμένους, την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και διοικητικών προστίμων, την ιεραρχική προσφυγή και τη διαγραφή οφειλόμενων φορολογικών χρεών.
• Ο περί Δημόσιων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή της δυνατότητας στους Δανειστικούς Επιτρόπους να προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών και σε διευθέτηση αναφορικά με υφιστάμενα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια ρύθμιση ή διευθέτηση θα αποβαίνει τόσο προς το συμφέρον των οφειλετών και/ή εγγυητών όσο και προς το συμφέρον του Ταμείου.
• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. Προβλέπει την κατάργηση δικαιώματος υποβολής ένστασης στον Υπουργό Οικονομικών και θεσμοθέτηση προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο έχει κοινή έκθεση με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017 οι οποίοι προβλέπουν τη μείωση του αριθμού των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου.
• Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. Με το νομοσχέδιο η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με το άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Προβλέπει ειδικότερα τη ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας και επανόρθωσης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω του Φορέα.
• Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 έχει κοινή έκθεση με τον περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017. Και τα δύο νομοσχέδια αφορούν εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
• Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Πρόκειται για πρόταση νόμου του Κώστα Κωνσταντίνου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και προβλέπει παράταση για ακόμη έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, της περιόδου κατά την οποία οι μαιευτικές-γυναικολογικές μονάδες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων θα μπορούν να στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, αφού η ισχύουσα ρύθμιση εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2017.
• Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 έχει κοινή έκθεση με τους Κανονισμούς για τα ειδικά προσόντα των οδοντιάτρων και προνοούν για την εναρμόνιση μερικώς με την Οδηγία 2013/55/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.
• Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Προβλέπει μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.
• Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 έχει κοινή έκθεση με τους Κανονισμούς για τα ειδικά προσόντα των ιατρών και προνοούν για την εναρμόνιση μερικώς με την Οδηγία 2013/55/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς
• Οι περί Καζεϊνών και Καζεϊνικών Αλάτων Κανονισμοί του 2017. Προβλέπει εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Share on: